Bazén a vitálny svet v hotelovom zariadení Zelená lagúna otvorený pre verejnosť.

Dnes je streda 21. marca 2018, meniny má Blahoslav a zajtra Beňadik.

Do Veľkej noci ostáva 9 dní.

Zverejnenie zámeru na odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa


05.09.2017 | Obec Kvakovce zverejňuje zámer na odpredaj obecného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa odpredaj rozostavaných stavieb vo vlastníctve obce Kvakovce.

 

Zverejnenie zámeru kanalizácia: Zámer na odpredaj kanalizácia

 

Zverejnenie zámeru vodovod: Zámer na odpredaj vodovod