Sobotné omše kostolík Nová Kelča, o 18.00 hod., v nedeľu omše v Dobranská zátoka na Dobrej o 10.30 hodine. Teplota vody 23,9 C

Dnes je piatok 20. júla 2018, meniny má Iľj, Eliáš a zajtra Daniel.

Do diaľkového plávania ostáva 1 deň.

Zverejnenie zámeru na odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa


05.09.2017 | Obec Kvakovce zverejňuje zámer na odpredaj obecného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa odpredaj rozostavaných stavieb vo vlastníctve obce Kvakovce.

 

Zverejnenie zámeru kanalizácia: Zámer na odpredaj kanalizácia

 

Zverejnenie zámeru vodovod: Zámer na odpredaj vodovod