Vitálny svet na hoteli Zelená Lagúna otvorený pre verejnosť.

Dnes je pondelok 18. februára 2019, meniny má Jaromír a zajtra Vlasta.

Do Veľkej noci ostáva 60 dní.

Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa


11.07.2018 | Obec Kvakovce zverejňuje zámer na odpredaj obecného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa odpredaj pozemku k rodinnému domu. Osobitný zreteľ je samostatne odôvodnený.     Zverejnenie zámeru:  zámer na odpredaj