Dnes je streda 14. novembra 2018, meniny má Irma a zajtra Leopold.

Do Silvestra ostáva 47 dní.

Komisia majetková

Komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva. Rozhoduje o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú disponovania s majetkom obce, prerokováva všetky majetkové prevody, o ktorých rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia majetková na roky 2015 - 2018

P.č.  Meno a priezvisko Oblasť Kontakt
1. Mária DANČOVÁ predsedníčka komisie 907 122 432
2. Ing. Ján ONDERIŠIN podpredseda komisie 905 373 851
3. Juraj ARENDÁŠ poslanec  OZ 905 829 534
4. Anna JANEVOVÁ poslankyňa OZ 917 364 020
5. Ing. František TOMKO poslanec  OZ 915 651 439
6. Mgr. Milan PETRÍK za združenie chatárov 905 623 630

 

 

História majetkových komisií obce Kvakovce 

 

Obdobie rokov 2010 - 2013 

Zoznam členov komisie pre disponovanie s majetkom obce:

 

P.č.  Meno a priezvisko Oblasť Kontakt
1. Agáta Ondovčáková predsedníčka komisie 0905 368 245
2. JUDr. Pavol Urbančok občan  
3. Ján Tutko poslanec OZ 0917 434 581
4. Mária Tutková občan 0915 904 380
5. Bc. Andrea Tutková občan 0908 677 821
6. Zdenko Magnus poslanec OZ 0907 578 450
7. Mgr. Radovan Kapraľ hlavný kontrolór 0905 547 175
8. Milan Reich občan 0905 355 888