Výzývame občanov, aby na obecnom úrade nahlásili práce, ktoré by sa mohli urobiť cez pracovníkov VPP. Krovie, rigoly, výtlky a podobne.

Dnes je sobota 18. novembra 2017, meniny má Eugen a zajtra Alžbeta.

Do Silvestra ostáva 43 dní.

Komisia urbanizmu, architektúry a krajinotvorby

Komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva. Rozhoduje o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú rozvoja cestovného ruchu v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Pripravuje a iniciuje strategické dokumenty súvisiace s rozvojom rekreačnej oblasti Domaša Dobá a obce Kvakovce.

Komisia urbanizmu pre roky 2015 - 2018

P.č.  Meno a priezvisko Oblasť Kontakt
1. Ing. Arch. Peter DORIČKO predseda komisie 917 638 9220917 638 922
2. Ing. Branislav FERIANČIK podpredseda komisie 904 249 8710904 249 871
3. Ing. Matúš DORIČKO architekt 907 130 8600907 130 860
4. Ing. Katarína ŠVECOVÁ poslankyňa OZ 903 551 7730903 551 773
5. Juraj ARENDÁŠ poslanec OZ 905 829 5340905 829 534