Výzývame občanov, aby na obecnom úrade nahlásili práce, ktoré by sa mohli urobiť cez pracovníkov VPP. Krovie, rigoly, výtlky a podobne.

Dnes je štvrtok 19. apríla 2018, meniny má Jela a zajtra Marcel.

Do letných prázdnin ostáva 72 dní.

Rekonštrukcia havarijného stavu ciest v spolupráci s obcou

 

Posledná aktualizácia: 24. 7. 2017

 

Obec Kvakovce má záujem opraviť havarijné úseky ciest, avšak bez spoluúčasti vlastníkov chát je rekonštrukcia nemožná z dôvodu veľkej finančnej náročnosti rekonštrukcie. Je záujem opraviť cesty komplexne, aby slúžili dlhé roky. Aj preto boli oslovení vlastníci chát na jednotlivých uliciach, aby sa zapojli do rekonštrukcie. Vyhľadajte si v zozname svoju ulicu a s tým súvisiacu dokumentáciu.

 

Kedy zaplatiť príspevok? Čím skôr ho zaplatíte, tým skôr sa prístúpi k oprave. Prakticky odo dňa doručenia listu môžete príspevok zaplatiť. Stiahnite si formát Dohody o príspevku, doplňte tam svoje údaje a pošlite 2 x podpísané na obecný úrad, alebo nechajte na detašovanom pracovisku obce u slečny Juliany Kuskovej na Vinárskej ulici č. 8, Kontakt: 0917 969 413

 

ulica: Rybárska

 

Tabuľka oslovených vlastníkov:  Zoznam vlastníkov chát 

 

Dohoda o poskytnutí príspevku: Dohoda o príspevku

 

Zápisnica zo schôzde 24.6.2017: Zápisnica z 24.6.2017

 

Zoznam osôb, kto prispel:

Jana NEUBAUEROVÁ

Martina ŠTECOVÁ

Jozef SLANINA

Renáta IHNÁTOVÁ

Pavel KORBA

Slávka VANÍKOVÁ

Martin PIPA

PaedDr. Marcel RUSŇÁK

Slovenský rybársky zväz, MO Vranov

Tatiana ORDOŠOVÁ

Ing. Viliam MOROSKO

Ing. Jaroslav BARLA

Marián MOKROLUSKÝ

Anna ŠPYRKOVÁ

Ing. Juraj BEŇO

Martina ŠTECOVÁ

 

ulica: Pod lesom

 

Tabuľka oslovených vlastníkov:  Zoznam vlastníkov chát

 

Dohoda o poskytnutí príspevku: Dohoda o príspevku

 

Zápisnica zo schôdze 24.6.2017: Zápisnica z 24.6.2017

 

Zoznam osôb, kto prispel: 

Štefan SLANINKA

Mária KOLESÁROVÁ

MUDr. Ľubomír GERNÁTH

Mgr. František BABIČ

Michal ŠOMPĽÁK

JUDr. Vladimír LAVRÍK

Martin POLÁK

Ladislav VYSOKÝ

Mgr. Anna HREHOVÁ

Branislav ČEKOVSKÝ

 

ulica: Vodárenská

 

Tabuľka oslovených vlastníkov:  Zoznam vlastníkov chát

 

Dohoda o poskytnutí príspevku: Dohoda o príspevku

 

Zápis zo schôdze, 24.6.2017: Zápisnica z 24. 6. 2017

 

Zoznam osôb, kto prispel:

 

PhDr. Danka VARGOVÁ

 

ulica: Suchý vrch

 

Tabuľka oslovených vlastníkov:  Tabuľka oslovených vlastníkov Suchý vrch

 

Dohoda o poskytnutí príspevku: Dohoda o príspevku

 

Zápis zo schôdze, 24.6.2017:  Zápis z 24. 6. 2017

 

Zoznam osôb, kto prispel:

Michal LAPČÁK

Andrej MOROS

Stanislav HREHA

Tibor CZUĽBA

Tibor CZUĽBA

Imrich LENÁRT

Milan MADURA

Milan STOJAK

Ing. Ján TELEPÚN

Ing. Monika ŠIMOVÁ

Claudia ŠAFRÁNKOVÁ - RUSOVÁ

PhDr. Marian BILÝ

Danka HRUBYOVÁ

Mgr. Anna FAZEKAŠOVÁ

Františka ŠTEFÁNKOVÁ

Jaroslava HREHOVÁ

Pavel CEHELNÍK

Emília ĎURIŠINOVÁ

Milan CAP

 

ulica: Nábrežná, Letná, Športová, Na vyhliadke, Šikmá, Námornícka

 

Tabuľka oslovených vlastníkov:   

 

Dohoda o poskytnutí príspevku ulice Nábrežná, Letná:

 

 Dohoda o príspevku

 

Dohoda o poskytnutí príspevku ulice Športová, Na vyhliadke, Šikmá, Námornícka

 

Dohoda o príspevku

 

Zápis zo schôdze, 24.6.2017: Zápisnica z 24.6.2017

 

Zoznam osôb, kto prispel:

 

Ing. Ľubomír PETRÍK

Doc. Teodor HREHOVČÍK

 

ulica: Čerešňová

 

Tabuľka oslovených vlastníkov: 

 

Dohoda o poskytnutí príspevku: Dohoda o príspevku

 

Zápis zo schôdze 1.7.2017: Zápisnica z 1.7.2017

 

Zoznam osôb, kto prispel:

Eudard BARTKO

 

ulica: Vinárska

 

Tabuľka oslovených vlastníkov: 

 

Dohoda o poskytnutí príspevku: Dohoda o príspevku

 

Zápis zo schôdze 1.7.2017: Zápisnica z 1.7.2017

 

Zoznam osôb, kto prispel:

Helena TECÁKOVÁ

JUDr. Vladimir KULKA

Juliana KUSKOVÁ

 

ulica: Ku vleku

 

Tabuľka oslovených vlastníkov: 

 

Dohoda o poskytnutí príspevku: Dohoda o príspevku

 

Zápis zo schôdze 1.7.2017: Zápisnica z 1.7.2017

 

Zoznam osôb, kto prispel:

Anna MALEJČÍKOVÁ

 

ulica: Agátová

 

Tabuľka oslovených vlastníkov: 

 

Dohoda o poskytnutí príspevku: Dohoda o príspevku

 

Zápis zo schôdze 1.7.2017: Zápisnica z 1.7.2017

 

Zoznam osôb, kto prispel:

Anton PETKO

Monika MEGELOVÁ

Maroš ZENGEVALD

Emília BOČKOVÁ

 

ulica: Horárska

 

Tabuľka oslovených vlastníkov:  Zoznam vlastníkov chát 

 

Dohoda o poskytnutí príspevku: Dohoda o príspevku

 

Zoznam osôb, kto prispel: 

 

JUDr. Zuzana Husťáková