Výzývame občanov, aby na obecnom úrade nahlásili práce, ktoré by sa mohli urobiť cez pracovníkov VPP. Krovie, rigoly, výtlky a podobne.

Dnes je štvrtok 19. apríla 2018, meniny má Jela a zajtra Marcel.

Do letných prázdnin ostáva 72 dní.

Územný plán obce Kvakovce

Mnohí podvodníci často krát ponúkajú na predaj pozemky ako stavebné, avšak na týchto pozemkoch sa podľa platného územného plánu stavať vôbec nesmie. Vyhnite sa problémom.

 

Idete stavať v obci, alebo v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá? Požiadajte obecný úrad o územnoplánovaciu informáciu, alebo si podrobne naštudujte územný plán, hlavne jeho záväznú časť. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám v budúcnosti.

 

Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu obce Kvakovce 2017

Textová záväzná časť územného plánu obce Kvakovce

klikni tu: c a_ZaD č. 1_k ÚPN obce Kvakovce_text časť

 

klikni tu: c b_ZaD č. 1_k ÚPN obce Kvakovce_zaber poľnohospodárskej a lesnej pôdy

 

klikni tu: c_ZaD č. 1 k ÚPN obce Kvakovce_zaväzná časť

 

Grafická časť územného plánu obce Kvakovce

klikni tu: 2_Záujmové územie ZaD č. 1 k ÚPN obce Kvakovce

 

klikni tu: 3ab_Komplexný výkres a doprava ZaD č. 1 k  ÚPN obce Kvakovce

 

klikni tu: 3c_Komplexný výkres a doprava ZaD č. 1 k ÚPN obce Kvakovce

 

klikni tu: 3f_Komplexný výkres a doprava ZaD č. 1 k ÚPN obce Kvakovce

 

klikni tu: 6_Ochrana prírody ZaD č. 1 k ÚPN obce Kvakovce

 

klikni tu: 7_Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy ZaD č. 1 k ÚPN obce Kvakovce

 

klikni tu: Schéma verejnoprospešných stavieb ZaD č. 1 k ÚPN obce Kvakovce

 

Územný plán obce Kvakovce z roku 2009

Textová záväzná časť územného plánu obce Kvakovce

 klikni tu:   upn_kvakovce_zc.pdf [ 235.37 KB ]

 

 klikni tu:   upn_kvakovce_c.pdf [ 700.21 KB ]

 

Grafická časť územného plánu obce Kvakovce

 klikni tu:   undefined c_kvakovce_v.c.2.pdf [ 3.81 MB ]

 

 klikni tu:   c_kvakovce_v.c.3a.pdf [ 1.9 MB ]