Výzývame občanov, aby na obecnom úrade nahlásili práce, ktoré by sa mohli urobiť cez pracovníkov VPP. Krovie, rigoly, výtlky a podobne.

Dnes je sobota 17. februára 2018, meniny má Miloslava a zajtra Jaromír.

Do Veľkej noci ostáva 41 dní.

Vydané stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

Na tomto mieste sú zverejňované všetky vydané územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia. Našim cieľom je stavebný úrad otvoriť verejnosti a umožniť verejnosti maximálne kontrolovať jeho činnosť. Zverejňovanie informácií prispeje k vyššej transparentnosti a zvýšeniu dôveryhodnosti obce Kvakovce na úseku stavebného úradu.

 

ROK 2016

Druh stavby Meno a priezvisko Popis Dátum vydania
chata Ing. Martina Guregová stavebné povolenie júl 2016
prístrešok Centrum voľného času ohlásenie drobnej stavby jún 2016
pláž Mliekofarma s.r.o. stavebné povolenie september 2016
chata Ing. Renáta Ihnátová kolaudácia august 2016
chata Ing. Matúš Trybula stavebné povolenie júl 2016
chata RNDr. Peter Bugata zmena stavby pred dokončením apríl 2016
chata Ján Rokyta stavebné povolenie máj 2016
výmena VN VSD a.s. stavebné povolenie apríl 2016
cahta Ing. Dušan Knašinský stavebné povolenie marec 2016
chata Ing. Ján Bendžala stavebné povolenie január 2016
chatka Ing. Ivan Ivanko       stavebné povolenie       január 2016
rodinný dom Matúš Ondovčák kolaudácia január 2016
chata JUDr. František Jakubov kolaudácia január 2016

 

 ROK 2015

Druh stavby Meno a priezvisko Popis Dátum vydania
chata RNDr. Peter Bugata kolaudačné rozhodnutie marec 2015
 studňa  RNDr. Peter Bugata vodoprávne povolenie marec 2015
chata  Ing. Jozef Lacky  kolaudačné rozhodnutie marec 2015
 chata  Frederik Koczy  stavebné povolenie marec 2015
chata Ján Mikita kolaudačné rozhodnutie apríl 2015
chata Ján Ščerba predĺženie platnosti SP máj 2015
chata Ing. František Tamáš kolaudácia máj 2015
chata Ing. Ladislav Proc kolaudácia máj 2015
čierna stavba Eva Lompartová stavebný dohľad jún 2015
chata Martin Pivovarník kolaudácia jún 2015
chata Slavomír Gereg kolaudácia jún 2015
rodinný dom Ľubomír Vaško stavebné povolenie jún 2015
plot Eva Lompartová nesúhlas obce jún 2015
lodenica Jacht klub Prešov kolaudácia júl 2015
líniová stavba VSD a.s. povolenie vyhláškou júl 2015
altánok Ing. Eduard Janák povolenie august 2015
chata Ing. Fedor Naninec kolaudácia august 2015
chata VVS a.s. búracie povolenie október 2015
chata Ľuboš Zubaľ kolaudácia november 2015
bazén STRUO s.r.o. kolaudácia december 2015