Výzývame občanov, aby na obecnom úrade nahlásili práce, ktoré by sa mohli urobiť cez pracovníkov VPP. Krovie, rigoly, výtlky a podobne.

Dnes je piatok 20. apríla 2018, meniny má Marcel a zajtra Ervín.

Do letných prázdnin ostáva 71 dní.

Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťaž pozemok Domaša Dobrá, ulica Brezová háj

Obec Kvakovce ponúka na predaj pozemok. Jedná sa o nádherný pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá na ulici Brezový háj v blízkosti plánovaného budúceho rybníka a v neďalekej blízkosti budúcej plánovanej promenády.  Všetky podrobnosti sú uvedené v znaleckom posudku a v podmienkach verejnej obchodnej súťaže. Uzávierka je 4.mája 2018.

Čítajte ďalej

Verejná obchodná súťaž na predaj vozidla TATRA T815

Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02, IČO: 00332518  v y h l a s u j e  v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Kvakovce a to:

Čítajte ďalej
< zobraziť 1 z 13 strán >