Vitálny svet na hoteli Zelená Lagúna otvorený pre verejnosť.

Dnes je nedeľa 20. januára 2019, meniny má Dalibor a zajtra Vincent.

Do Veľkej noci ostáva 89 dní.

Domaša oslavuje v týchto dňoch okrúhlych 50 rokov. Aké extrémy počas svojej prevádzky zažila?


01.11.2017 | Domaša v týchto dňoch oslavuje päťdesiatku. V rádiu Regina Východ dnes mala premiéru relácia venovaná tomuto okrúhlemu výročiu. My sme sa o zaujímavostiach z Domaše najmä v oblasti vody a extrémnych rokoch rozprávali s prednostom okresného úradu životného prostredia v sídle kraja Miroslavom Benkom.

 

 

 

Rozhovor s Miroslavom Benkom o extrémnych rokoch na Domaši z pohľadu výšky vodnej hladiny počas päťdesiatich rokoch fungovania nádrže.

 

Aký je Váš vzťah k Domaši?

Domašu mám veľmi rád od detstva a myslím si, že každý, kto na Domaši vyrastal vie, o čom hovorím. Často sme ju navštevovali, chodili sme kempovať a je tomu tak aj dodnes. Bol som kedysi vášnivý rybár, dnes ním som už pomenej, lebo pracovné povinnosti mi to nedovoľujú. Ale každé leto si nájdem čas a niekoľko dní zo svojej dovolenky trávim práve na Domaši.

 

Ktoré stredisko najviac obľubujete?

Nedá sa to takto povedať. Niekedy si požičiam loďku na Tíšave a vyberieme sa s rodinou na výlet okolo Domaše. Inokedy chodím aj na Dobrú, kde mám veľa kamarátov. Každý výlet na Domašu vo mne vyvoláva nostalgické spomienky na časy minulé, keď sme boli deti. Veľmi rád chodím aj na tradičné podujatie Miss Domaša každý rok.

 

Ako hodnotíte vývoj na Domaši? Hovoríte, že ju navštevujete od detstva, tak to viete zhodnotiť.

Myslím si, že v porovnaní s mojim detstvom Domašu navštevuje menej ľudí, ale mám pocit, že sa jej pomaly vracia stratená sláva. Niektoré strediska sa rozvíjajú viac, ako Valkov a Dobrá, iné síce pomenej, ale v globále mám pocit, že sa situácia pomaly zlepšuje.

 

V akom zmysle sa situácia zlepšuje?

V okolí vodnej nádrže pribudlo veľa pekných zariadení, spomeniem napríklad autokemping Tíšava, úplne nový hotel Zelená Lagúna kde je veľmi pekný wellnes, hotel Garden na Dobrej, alebo koncom leta sme boli posedieť v stredisku Eva v novej reštaurácii Solaris a boli sme veľmi milo prekvapený, aké je to pekné zariadenie.

 

Na Domaši je však z môjho pohľadu stále čo zlepšovať najmä v porovnaní so zahraničím, kde je vybudovaná kvalitná turistická infraštruktúra.

 

Prednostom ste už nejaký ten čas, ako hodnotíte z pohľadu svojho úradu situáciu na Domaši?

Čo sa týka kvality vody, tak tá je nadpriemerná a môžem povedať, že Domaša patrí medzi najčistejšie vodné nádrže na Slovensku a neviem, či aj nie najčistejšia.

 

Poviem to tak, keď som nastúpil do úradu, situácia bola kritická najmä z pohľadu kolísajúcej vodnej hladiny a nie z hľadiska čistoty vody. Extrémne suchá ale aj neflexibilný manipulačný poriadok priehrady spôsobovali, že v niektorých strediskách voda nebola vôbec, najmä v Turanoch, Valkove a v zátoke na Dobrej, inde bola hladina výrazne pod dlhodobým priemerom.

 

To sa odzrkadľovalo najmä v návštevnosti Domaše ako takej, ale problémy spôsobovala aj erózia svahov, zarastanie brehov a dna, kde voda nebola vôbec. Ohrozený bol aj rybolov a cestovný ruch ako taký dostal tvrdú ranu.

 

Všetci sme vedeli, že to nejakým spôsobom musíme vyriešiť a jediným možným spôsobom bolo presadiť zmenu manipulačného poriadku nádrže tak, aby flexibilnejšie reagoval na výkyvy počasia. Zobral som si túto tému za svoju.

 

Aké boli najväčšie extrémy na Domaši?

Počas päťdesiatročnej histórie bolo viacero rokov, ktoré sa zapísali do histórie. Rekordným rokom bol rok 2004, ktorému vodohospodári hovoria extrémny rok. Dňa 2. Februára 2004 bol najnižší stav hladiny v Domaši a to na úrovni 149,96 m.n.m. Z hľadiska cestovného ruchu to bola úplná katastrofa.

 

Po období sucha prišlo obdobie dažďov a výdatné zrážky v ten istý rok naplnili Domašu tak, že výška vodnej hladiny dňa 31. Júla 2004 dosiahla úroveň 162,96 m.n.m. Rozdiel bol rovných  13 metrov a išlo naozaj o extrém.

 

Pohľad na oblasť Turany nad Ondavou

 

Zátoka Domaša Dobrá

 

Bžany

 

 Dokumentárne video zachytáva pokles vodnej hladiny

 

Bola to najvyššia a najnižšia hladina v Domaši?

Čo sa týka najnižšej hladiny, tak v roku 2004 to bol rekord. Čo sa týka najvyššej hladiny, rekord prišiel až v roku 2009, keď maximálna výška hladiny dňa 5. Júna dosiahla úroveň 163,11 m.n.m. Bolo to zapríčinené povodňou.

 

 Voda valiaca sa cez prepad pri povodni

 

 

Hovorili ste, že došlo k zmene manipulačného poriadku. Na základe čoho bol zmenený?

Bola spracovaná dopadová štúdia zmeny manipulačného poriadku na Veľkej Domaši, ktorú spracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave. To, čo všetci videli v realite potvrdili aj odborníci. 

 

Zistilo sa, že prítoky do Domaše za posledných 25 rokov poklesli o 2,5 m3/s, čo predstavovalo pokles o 33 % oproti 77ročnej strednej hodnote, ktorá bola na úrovni 7,5 m3/s.

 

Znamená to, že do Domaše pritekalo reálne menej vody, ako boli predpoklady a ako boli nastavené manipulačné poriadky.

 

Keď  v roku 2012 začínala byť výška vodnej hladiny na Domaši opätovne kritická, vedel som, že musíme operatívne a rýchlo konať. Dodatkom č.1 k manipulačnému poriadku došlo k zníženiu vypúšťania vody z nádrže z pôvodných 4,9 m3/s na 2,5 m3/s. Tento stav trval od 1.10.2012 do 30.4.2013.

 

Následne bol vypracovaný Dodatok č. 2 k manipulačnému poriadku, ktorý znížil vypúšťanie z nádrže na 3,5  m3/s do 30.6.2014.

 

Aký je dnes manipulačný poriadok?

Aj na základe odborných posudkov, ale aj na základe skúseností miestnych ľudí sa nám v roku 2015 podarilo presadiť manipulačný poriadok, ktorý je flexibilnejší a mení sa s výškou hladiny v nádrži, čiže nie na základe nejakých dodatkov, ktorých prijatie je dlhodobejší proces. Presadili sme isté princípy manipulácie, ktoré sú nasledovné:

 

V čase od 1.apríla do 31.októbra je takzvaný letný režim:

Úroveň zaručeného odtoku Q = 4,9 m3/s je udržiavaná po dosiahnutie hladiny 161,00 m n. m.  Po jej prekročení t.j. od úrovne 161,00 m n. m. a pri stúpajúcom trende prítokov, čiže ak bude pršať a bude viac vody bude zvýšená hodnota zostatkového prietoku na priemernú úroveň Q = 5,6 m3/s až do úrovne hladiny 161,50 m n. m.

 

V čase od 1.novembra do 31.marca je takzvaný zimný režim:

V prípade ak úroveň hladiny nedosahuje kótu 158,00 m n. m., bude  úroveň  zaručeného odtoku upravená a znížená na Q = 3,5 m3/s až do doby dosiahnutia úrovne hladiny 160,50 m n. m.  Obdobne bude úroveň zaručeného odtoku upravená v nasledujúci deň po dni, kedy nastane pokles úrovne hladiny pod kótu 158,00 m n. m. počas  uvedeného zimného obdobia.

 

Ako vidíte ďalší vývoj na Domaši z hľadiska výšky vodnej hladiny?

Nie som veštec, aby som vedel predpovedať, aký nás čaká rok z hľadiska zrážok. Domaša plní viacero funkcií, či už je to cestovný ruch, priemysel, alebo prevencia pred povodňami. Je potrebné skĺbiť všetky faktory tak, aby sme dosiahli určitú mieru spokojnosti pre všetkých.

 

Faktom ale ostáva, že nemôžeme zatvárať oči pred zmenami počasia, ale musíme flexibilnejšie reagovať na zmeny. Manipulačný poriadok nie je nemenný. Ak sa vrátia na Slovensko zrážky, aké boli v minulosti, nie je problém zmeniť manipulačný poriadok na jeho pôvodnú úroveň. Ale platí to aj naopak, ak budeme svedkami suchých a na zrážky podpriemerných rokov, budeme sa musieť prispôsobiť tak, aby sme dokázali čeliť extrémom.

 

Každoročne na jar pred sezónou robíme kontrolné dni, kde monitorujeme výšku vodnej hladiny v jednotlivých strediskách. Za seba môžem povedať len toľko, že urobím maximum preto, aby hladina na Domaši bola stabilizovaná a bez veľkých výkyvov, aj keď dodávam, že nie vždy je to možné dosiahnuť tak, ako by sme si všetci želali. Ale pokúsiť sa o to môžeme.  

 

Zľava Miroslav Benko a riaditeľ SVP š.p. Roman Ivančo na kontrolnom dni na Domaši

 

Domaša oslavuje. Chcete jej niečo zaželať?

Samozrejme. Aj keď nie je Veľká noc, prajem Domaši veľa čistej vody, stabilnú hladinu a dlhé roky prevádzky bez porúch a obmedzení.

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme všetko dobré.

Prosím. Prajem aj Vám a všetkým Domašanom všetko dobré.

 

 

 Kto je Miroslav Benko?

- manžel a otec dvoch detí, Timona a Tamie

- medzinárodný futbalový rozhodca

- prednosta okresného úradu životného prostredia v sídle kraja