Sobota: Slovenský pohár v plávaní otužilcov, od 10.00 prehliadky hrádze s výkladom pre verejnosť

Dnes je pondelok 25. marca 2019, meniny má Marián a zajtra Emanuel.

Do Veľkej noci ostáva 25 dní.

Novela zákona umožní plavbu motorových plavidiel po Domaši. Týka sa to najmä výhliadkovej lode.


24.02.2018 | Už o pár dní začne platiť Novela zákona o vodách, ktorá zásadne zmení pomery na Domaši čo sa týka plavby motorových plavidiel. Kto bude môcť po Domaši plávať a kto nie, tak to sa dočítate v rozhovore so starostom obce Kvakovce Mgr. Radovanom Kapraľom, ktorá aktívne vstúpila do legislatívneho procesu a iniciovala zmenu v Novele zákona o vodách, ktorá by plavbu po Domaši umožňovala.

 

 

 

ROZHOVOR

 

Ahoj Rado, si spokojný s novým zákonom, ktorý onedlho vstúpi do platnosti?

Z nášho pohľadu som veľmi spokojný. Našli sme rozumný kompromis a podarilo sa nám presadiť úpravy, ktoré umožnia plavbu po Domaši.

 

V čom bol vlastne problém pri súčasnom znení zákona?

Treba povedať, že plavbu motorových plavidiel po Domaši znemožňoval vodný zákon č. 364/2004 zb.,  nakoľko je Domaša stále zaradená v III. stupni ochrany vodného zdroja Kučín.

 

To pásmo sa tiahne od priehradného múra až po Svidník. Aj keď Východoslovenská vodárenská spoločnosť požiadala o zrušenie ochranného pásma, nedošlo k jeho zrušeniu, lebo právo má v tomto prípade aj súkromná spoločnosť v Strážskom a tá o zrušenie nepožiadala. Ochranné pásmo teda stále platí.

 

Nebolo možné udeliť výnimku?

Nie, to bola tá absurdita, že zákon umožňoval udeliť výnimku na plavbu napríklad na Seneských jazerách, ale na Domaši nie. To sa nám zdalo absurdné. Nerozumel som, prečo nemôže byť udelená výnimka napríklad pre výletnú loď, ktorá by prevážala turistov, keď sme na ňu boli všetci zvyknutí.

 

Ako sa podarilo presadiť zmenu v zákone?

Pozorne sme sledovali legislatívny proces. Ministerstvo životného prostredia v roku 2017 pripravilo veľkú Novelu zákona o vodách a zverejnili ju na medzirezortné pripomienkovanie. Obce, ale aj verejnosť môžu zákon pripomienkovať, obec ale môže v procese vzniesť zásadnú pripomienku a naša obec Kvakovce si svoje právo uplatnila v plnom rozsahu. Pripomienkovali sme vo veľkom práve obmedzenie plavby v III. stupni ochrany vodného zdroja.

 

Musím povedať, že sa nám podarilo presvedčiť ZMOS, ktorý taktiež vzniesol zásadnú pripomienku, rovnako nás podporil aj Prešovský samosprávny kraj a aktívni boli aj členovia združenia chatárov. Oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorej predsedá môj kolega Jaro Makatúra z Malej Domaše tiež vzniesla zásadnú pripomienku v danej oblasti.

 

Čo sa dialo potom, ako celý proces prebiehal?

Ako som uviedol, my ako obec máme právo dať zásadnú pripomienku v legislatívnom procese na rozdiel napríklad od občanov, ktorí môžu dať iba obyčajnú pripomienku. Zákonný postup je taký, že ak nám predkladateľ zákona nechce vyhovieť, zvolá takzvané rozporové konanie a diskutuje sa o danej pripomienke, kde padajú argumenty z obidvoch strán.

 

V septembri 2017 ma teda pozvali do Bratislavy na Ministerstvo, kde bola komisia, ktorá sa daným zákonom zaoberala a mali sme veľmi živú diskusiu asi hodinu a pol. Na tomto procese bola so mnou prítomná  aj zástupkyňa Prešovského samosprávneho kraja a Ja sa priznám, že som radšej išiel o deň skôr, aby som neostal visieť niekde na ceste a nezmeškal som ten dôležitý proces. Smiech...

 

Aké argumenty malo Ministerstvo a aké ste mali Vy?

Musím povedať, že v úvode mi bolo povedané, že našim pripomienkam neplánujú vyhovieť. Následne sme mali veľmi živú a zaujímavú diskusiu. Naštudoval som si napríklad vodný zákon v Českej republike a zistil som, že tam dokonca nemajú ani III. stupeň ochrany vodného zdroja.

 

Argumentoval som, že napríklad priamo na Vranovskej priehrade je čerpadlo pitnej vody pre 80 tisíc domácností, ktorú čerpajú z 15 metrovej hĺbky a tam je v bezprostrednom  okolí jej čerpania I. stupeň ochrany a celá priehrada je v II. stupni ochrany vodného zdroja. A tam je napríklad umožnená plavba motorových plavidiel na rozdiel od nášho III. stupňa, kde navyše vodu skoro nikto neodoberá.

 

Ďalej som uviedol, že doba pokročila, väčšina lodí má ekologické motory, biologicky rozložiteľné oleje, kde je úplne minimálne riziko ich úniku. Tiež chcem uviesť, že som nemal záujem na tom, aby na Domaši mohlo chodiť všetko čo má vrtuľu a robí hluk a preto som ani nechcel, aby sa narúšalo ochranné pásmo III. stupňa, alebo sa vypustilo zo zákona.

 

Navrhol som preto kompromis, aby boli naďalej zakázané dvojtaktné a turbínové motory (skútre) a aby bola povolená plavba štvortaktných motorov v III. stupni ochrany vodného zdroja.

 

Veľmi silným argumentom bolo aj to, že nemôže byť taká veľká vodná nádrž, ako Domaša nepochybne je bez lodnej dopravy.

 

Predsa rodáci, ktorí idú loďou na odpustovú slávnosť do kostolíka na Trepec loďou nie sú enviromentálni teroristi, ale turisti. To platí aj pre bežných návštevníkov, rybárov a širokú verejnosť.  Povedal som im, že napríklad aj porybný, ktorý kontroloval rybárov na svojej motorovej loďke porušoval každý deň platný zákon, lebo na neho sa žiadna výnimka nevzťahovala.

 

A zobrali Tvoje argumenty? Čo na to povedali.

Myslím si, že to rozporové konanie malo zmysel. Musím povedať, že  úradníci z ministerstva mali korektný prístup a zamysleli sa nad argumentmi, ktoré som tam hovoril.

 

Aký bol teda záver?

Záver bol taký, že pristúpili na kompromisné riešenie a v časti nám vyhoveli a zapracovali to do zákona a teda že v III. stupni ochrany vodného zdroja bude umožnená plavba plavidiel so štvortaktnými spaľovacími motormi. Ostatné motory budú mať zákaz. Novelu zákona 364/2004 schválila vláda SR, NR SR a 21. Februára ju podpísal prezident SR. Účinná ma byť od 1.3.2018.

 

Schválené znenie § 19 znie:

 

Na povrchových vodách nachádzajúcich v ochrannom pásme III. stupňa vodárenského zdroja je zakázaná plavba, státie a kotvenie plavidiel s dvojtaktnými spaľovacími motormi.“.

 

Nebojíš sa, že bude teraz na Domaši motorový boom?

Netreba maľovať čerta na stenu. Motorový boom tu bol aj tak, len bez akýchkoľvek pravidiel a v tejto oblasti platila úplná anarchia. Je potrebné si uvedomiť, že sa zásadne menia podmienky. Kým doteraz na Domaši skoro nikto nekontroloval plavbu, situácia sa novelou zákona mení. Ak si niekto myslí, že si kúpi čln a bude bez papierov chodiť po Domaši, bude mať veľký problém.  

 

Na legislatívnu zmenu musí zareagovať aj Štátna plavebná správa, ktorá by mala vykonávať kontroly. Tiež chcem upozorniť tých, ktorí majú dvojtaktné a turbínové motory, aby sa ich čím skôr zbavili. Pokuty sú vysoké a po novom bude zakázaná plavba, státie aj kotvenie plavidiel s dvojtaktnými motormi na Domaši.

 

Si teda spokojný?

Áno som spokojný a rád, že sa konečne štandardizovali podmienky na Domaši a že sme urobili prvý vážny krok k tomu, aby sa na Domaši obnovila pravidelná lodná doprava.