Vitálny svet na hoteli Zelená Lagúna otvorený pre verejnosť.

Dnes je nedeľa 20. januára 2019, meniny má Dalibor a zajtra Vincent.

Do Veľkej noci ostáva 89 dní.

Obec Kvakovce sa po rokoch dohodla so Stanislavom Hrickom na kompromise


03.10.2017 | Prevádzka bufetu v zátoke na pláži, ktorej prevádzkovateľom bol miestny podnikateľ Stanislav Hricko  z Hanušoviec nad Topľou dlhé roky vyvolávala rôzne kontroverzie. Tomu by mal byť koniec, lebo po rokoch došlo k dohode medzi obcou Kvakovce a majiteľom prevádzky. V čom bol problém a čo je predmetom dohody?

  

Genéza celého sporu

Prevádzka bufetu na pláži na ulici Ku prístavu bola v roku 2011 a následne v roku 2012 postavená v rozpore s platným Územný plánom obce Kvakovce  a vytvárala nebezpečný precedens do budúcnosti. V okolí prevádzky vyrástli viaceré nepovolené - čierne stavby, ako bol prístrešok pod vysokým napätím, či oplotenie. Po vzore bufetu na pláži začala vyrastať azda najznámejšia čierna stavba okresu, ktorú v roku 2014 začala realizovať Vranovčanka Eva L.

 

Aj keď sa jednalo o stavbu postavenú v rozpore s platným územným plánom obce, tak samotná obec Kvakovce, ktorá mala dozerať na dodržiavanie územného plánu túto stavbu nakoniec v roku 2012 zlegalizovala a s prevádzkou na danom mieste súhlasila.  

 

Po komunálnych voľbách v roku 2015 obec Kvakovce využila svoje právo kontrolovať ambulantný predaj na území obce a v prevádzke ho obmedzila z dôvodu, že bufet nedisponoval funkčným sociálnym zariadením a neboli zaplatené poplatky za vývoz a likvidáciu TKO. Majiteľ prevádzky sa preto rozhodol, že za takýchto podmienok nebude vykonávať žiadnu činnosť a svoj bufet ponúkal na odpredaj.

 

Rozhovor so starostom obce o dohode s p. Stanislavom Hrickom

Starosta obce Kvakovce Mgr. Radovan Kapraľ hovorí, že sa obci Kvakovce podarilo nájsť kompromisné riešenie s majiteľom prevádzky bufetu. O tomto kompromise sme sa s ním porozprávali trochu bližšie.

 

Ty si bol v minulosti proti tomu, aby prevádzka na danom mieste vznikla. Dnes hovoríš inak. Prečo si zmenil názor na prevádzku p. Hricka?

 

Ja som žiadny názor nezmenil. Nikdy som nebol proti prevádzke na danom mieste, ale proti spôsobu, ako daná prevádzka vznikla. Problém bol v tom, že sa to začalo stavať v rozpore s platným Územným plánom obce Kvakovce.

 

Bufet p. Hricka mohol byť postavený aj legálnym spôsobom, ale mal sa zmeniť územný plán, to by bolo OK a voči tomu by som vôbec nenamietal. To sa však nestalo. Prevádzka sa najprv postavila v rozpore s územným plánom a potom s ňou moji predchodcovia súhlasili aj keď to bolo v rozpore. Vytvorili tým veľmi veľký precedens.

 

V čom precedens?

Územný plán definuje plochy, čo kde môže stáť. Nikde nie je napísané, že sa meniť nemôže, ale to čo je napísané, by malo platiť, kým sa to nezmení. Zátoka bola vymedzená pre plochy športu práve kvôli tomu, aby bol zachovaný prístup verejnosti a chatárom k vode. Ale prax ukázala, že sa to obchádza a špekulantov je dnes veľmi veľa.

 

Ako sa to dalo obísť?

Rôzne, lebo aj keď to tak nie je, plochy športu si každý vysvetľoval po svojom a videli sme všetci v priamom prenose, ako to môže celé dopadnúť.

 

Ako to môže dopadnúť?

Napríklad asi najznámejšia čierna stavebníčka ako ju všetci familiárne nazývajú pani  Eva EL chcela mať na plochách športu sklad náradia s toaletou a prezliekacou miestnosťou a vôbec to podľa nej nemala byť chata. Bolo tiež zničené verejné ihrisko pre plážový volejbal.

 

V inom prípade zase realitný agent ponúkal pozemok v zátoke na Dobrej ako stavebný s tým, že sa tam postaví lodenica a bude to vlastne chata. Bufet pána Hricka bol precedensom a s rôznymi špekulantmi sa roztrhlo vrece a začali snívať svoj sen o sklade náradia či lodenici.

 

Mysleli si, že sa bude dať s obcou dohodnúť, ale ukázali sme, že sa nebude dať dohodnúť v žiadnom prípade a územný plán mienime dodržiavať. Ak by sme nezakročili voči takým praktikám, dovolím si tvrdiť že zátoka by dnes bola celá zastavaná chatami, ktoré by sa nazývali lodenicami a verejnosť by sa k vode vôbec nedostala. Bol by to koniec.

 

Hovoríte, že sa nedá dohodnúť, že územný plán musí platiť ale s p. Hrickom si sa predsa dohodol.

Je tu jeden veľký rozdiel. S prevádzkou pána Hricka súhlasili moji predchodcovia, nie ja. Prevádzka pri mojom nástupe už tri roky fungovala. Ja som musel a musím vychádzať zo skutkového stavu a ten je taký, ako hovorím.

 

Našou úlohou je nájsť riešenie vzniknutej situácie. Ja aj podpredseda komisie cestovného ruchu p. Košalko sme pozvali pána Hricka na rokovanie.  Začali sme hľadať riešenie, ako sa so vzniknutou situáciou vysporiadať. Výsledkom našich stretnutí bolo aj to, že bol zbúraný plot, prístrešok pod vysokým napätím, aj prístrešok na pláži vrátane rozbitého móla.

 

A čo ste vlastne dohodli? 

My sme sa snažili hájiť verejný záujem a prístup verejnosti k vode a pán Hricko pochopiteľne obhajoval svoje podnikanie. Naša obec má svoj strategický zámer, ktorým je výstavba Národného centra vodných športov so všetkým, čo k tomu patrí. Zámer bol prezentovaný na verejnosti a visí na internete dodnes. Pozrite si vizualizácie, ako by to približne malo vyzerať.

 

Vychádzajúc zo skutkového stavu sme do tohto nášho zámeru zahrnuli aj prevádzku, ktorá je na mieste, kde má pán Hricko svoj bufet dnes.

 

Fotogaléria,  by malo priestranstavo približne vyzerať v budúcnosti

 

   

     

   A v čom spočíva tá dohoda medzi obcou a p. Hrickom?

Ako som spomínal, našim cieľom je, aby bol zachovaný prístup verejnosti k vode. Nemôžeme riskovať, že zmeníme územný plán v danej časti a neskôr sa z pozemku stane privátna záležitosť. Peniaze obec na kúpu od p. Hricka nemá, preto sme museli hľadať iné riešenie.

 

Výsledkom našich rokovaní je kompromis v tom zmysle, že pán Hricko daruje obci Kvakovce všetky pozemky, ktoré nesúvisia s prevádzkou, teda všetky pozemky okolo stavby a aj pod cestou. Obec Kvakovce získa približne 1050 m2 pláže a prístup verejnosti aj chatárov k vode bude zachovaný.

 

Výmenou za tento pozemok sa obec zaviaže, že postaví verejné sociálne zariadenia a ihrisko pre plážový volejbal. Obec okrem toho zmení územný plán tak, aby na mieste súčasného bufetu p. Hricka mohla vzniknúť jednopodlažná prevádzka, ktorá bude mať presne zadefinované rozmery, t.j. výšku, šírku, materiálové zloženie aj veľkosť terasy. Je to obojstranne výhodné. Prečítajte si návrh Zmluvy a posúďte samy.

 

Zmluva o spolupráci - návrh - obec Kvakovce - Stanislav Hricko

 

Príloha č. 1 k Zmluve o spolupráci - Darovacia zmluva

 

Príloha č. 2. k Zmluve o spolupráci - Nájomná zmluva wc a ihrisko

 

Návrh geometrického plánu


Výkaz výmer ku geometrickému plánu

 

A obec bude prevádzkovať sociálne zariadenia? Nebudú s tým spojené náklady?

Súčasťou dohody je aj to, že postavené sociálne zariadenia a ihrisko obec Kvakovce prenajme majiteľovi bufetu. Zmluva je veľmi podrobná, išli sme do najmenších detailov, dokonca je tam presne zadefinovaná aj maximálna cena za použitie sociálnych zariadení, alebo ihriska.

 

Čo v prípade, že majiteľ toalety uzavrie.

Určite sa zhodneme na tom, že prevádzka sociálnych zariadení nie je zdarma a ich údržba niečo stojí. Je jednoduchšie odovzdať nám to do prenájmu, ale tým, že sme vlastník máme veci pod kontrolou. V zmluve je stanovená nie len maximálna cena vstupného, ale aj to, čo v prípade, ak by boli sociálne zariadenia v nečistote, alebo ak by majiteľ neotvoril prevádzku na sezónu. V takomto prípade by obec mohla prevádzkovať sociálne zariadenia sama.

 

A prečo si to takto komplikujete a nenecháte majiteľa bufetu, nech postaví sociálne zariadenia sám?

Lebo žijeme na Slovensku a už som Vám povedal, že aj pani Eva EL chcela sklad s WC a studňou, ktorý podľa nej vôbec nemal byť chatou a v jej susedstve realitný agent verejne ponúkal pozemok v zátoke na chatu s tým, že sa chata nazve lodenicou.

 

Ja osobne by som sa nerád dožil toho, že raz bude realitný agent ponúkať na predaj pozemok v zátoke na Dobrej s tým, že si jeho majiteľ vybaví povolenie na stavbu záchodov, ktoré budú v podstate chatou.

 

Dosiahli sme dobrý kompromis na prospech verejnosti a chcem sa poďakovať nie len p. Hrickovi, ale aj p. Košalkovi, ktorý bol pri všetkých jednaniach. Zachovali sme verejný záujem, zabezpečí sa prístup chatárom a verejnosti k vode, pribudnú sociálne zariadenia pre verejnosť aj ihrisko pre plážový volejbal, pán Hricko bude môcť podnikať a investovať do skvalitňovania služieb.

 

Chcem ešte uviesť, že v novom územnom pláne sme zadefinovali viaceré plochy športu v zátoke na Dobrej ako plochy zelene. Je to preto, aby v budúcnosti realitní agenti a rôzni špekulanti nemohli špeukulovať nad rôznymi výkladmi toho, čo na plochách zelene byť môže a čo nie. Myslím, že o plochách zelene nebude diskutovať nikto.

 

Ďakujem Ti za rozhovor.

Prosím