Kompostéry pre každého vlastníka chaty na Dobrej aj v sobotu od 10:00 do 12:00. Kontakt: 0918 513 324

Dnes je piatok 5. júna 2020, meniny má Laura a zajtra Norbert.

Do letných prázdnin ostáva 25 dní.

Obchodná verejná súťaž na predaj dreva


11.03.2019 | Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) v y h l a s u j e  v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na ťažbu a predaj drevnej hmoty na pni z lesa vo vlastníctve obce Kvakovce formou podania záväzných návrhov a to na:

 

 

Číslo dielca a objem

Číslo dielca 401 - Ťažba obnovná v objeme 200 m3,

Číslo dielca 402 - Ťažba obnovná v objeme 200 m3,

Číslo dielca 407 - Ťažba výchovná v objeme 355 m3

 

Druh dreviny:

kvalitatívna trieda guľatina, výber z vlákniny, vlákninové dreva. Skladba drevín buk a hrab.

 

Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 5.4. 2019 do 10.00 hodiny.

 

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže nájdete tu: OVS - podmienky súťaže

 

Obhliadku terénu je možné dohodnúť si s odborným lesným hospodárom obce Ing. Jánom Sabolom. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 5.4.2019 o 10.15 hodine a je verejne prístupné.