Dnes je pondelok 25. januára 2021, meniny má Gejza a zajtra Tamara.

Do Veľkej noci ostáva 67 dní.

Opakovaná verejná obchodná súťaž na predaj pozemku na ulici Včelárska


22.09.2020 | Obec Kvakovce ponúka na odpredaj pozemok č. 1 na novovytvorenej ulici Včelárska. Jedná sa o veľmi pekný pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá Všetky podrobnosti sú uvedené v znaleckom posudku a v podmienkach verejnej obchodnej súťaže. Uzávierka je 19.  októbra 2020 o 10:00 hodine. 

 

Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02, IČO: 00332518  (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obchodnú verejnú súťaž č. 13/2020, na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce Kvakovce a to pozemku nachádzajúceho sa v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá:

 

 

Číslo verejnej obchodnej súťaže

Názov nehnuteľnosti

Výmera v m2

Číslo znaleckého posudku

Názov ulice v R.O.Dobrá

Cena stanovená znalcom

VOS č. 13/2020

novovytvorená parc. č. 1786/132

429

44/2020

Včelárska

1 548,69 €

 

Pozemok novovytvorená ulica Včelárska ( nad Horárskou )

Verejná obchodná súťaž č. 13/2020 - pozemok parc. č. 1786/32

 

Znalecký posudok:   Znalecký posudok č. 44/2020 Včelárska ulica

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 13/2020