Kompostéry pre každého vlastníka chaty na Dobrej aj v sobotu od 10:00 do 12:00. Kontakt: 0918 513 324

Dnes je sobota 30. mája 2020, meniny má Ferdinand a zajtra Petronela, Petrana.

Do letných prázdnin ostáva 31 dní.

Verejná obchodná súťaž pozemok Domaša Dobrá ulica Ku vleku


20.04.2020 | Obec Kvakovce ponúka na predaj pozemok. Jedná sa o veľmi pekný pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá na ulici Ku vleku s pekným výhľadom na vodnú nádrž, v neďalekej blízkosti budúcej plánovanej promenády.  Všetky podrobnosti sú uvedené v znaleckom posudku a v podmienkach verejnej obchodnej súťaže. Uzávierka je 7. mája 2020.    

 

 

Cena bola stanovená súdnym znalcom Ing. Františkom Kačmárom.

 

Znalecký posudok tu:

 

1. Znalecký posudok

2. Príloha List vlastníctva

3. Príloha katastrálna mapa

4. Príloha fotodokumentácia


 

 

Podmienky Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2020 nájdete tu: 

 

Podmienky VOS č. 1/2020 pozemok Domaša Dobrá ulica Ku vleku

 

 

Bližšie informácie na telefónnom čísle 057/4494154. Ponuku je potrebné predložiť do 7.5.2020 do 10.00 hodiny. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 7.5.2020 o 10.10 hod. v kancelárii obecného úradu a je verejne prístupné.