Dnes je pondelok 25. januára 2021, meniny má Gejza a zajtra Tamara.

Do Veľkej noci ostáva 67 dní.

Verejná obchodná súťaž prenájom kuchyne a baru na lodi výletnej Bohemia


20.04.2020 | Staňte sa súčasťou príbehu výletnej lode Bohemia. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Verejnú obchodnú súťaž č. 2/2020 na „Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia“, ktorá bude plávať po vodnej nádrži Veľká Domaša.  

 

Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.1.2021. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 7.5.2020 do 10:00 hodiny.

 

Obhliadku priestorov výletnej lode je možné dohodnúť na obecnom úrade u pracovníčky Mgr. Martiny Perháčovej na t.č. 0918 513 324.

 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 7.5.2020 o 10.15 hodine v priestoroch obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 a je verejne prístupné. Podrobnosti v podmienkach VOS.

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

 

Podmienky VOS č. 2/2020 prenájom kuchyne a baru loď Bohemia

Príloha VOS č. 2/2020 Návrh na plnenie kritérií

Príloha VOS č. 2/2020 Nájomná zmluva kuchybňa a bar loď Bohemia