Pozor: súťaž na prenájom kuchyne a baru na lodi Bohemia a na zmrzlinový stánok v prístave. Testovanie chatárov v Kvakovciach každú druhú sobotu od 07:00 do 12:00.

Dnes je pondelok 10. mája 2021, meniny má Viktória a zajtra Blažena.

Do Slávností Navalis ostáva 51 dní.

Verejná obchodná súťaž stánok na predaj zmrzliny a nápojov v prístave výletnej lode Bohemia 2021


12.04.2021 | Príďte predávať zmrzlinu na Domašu. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Verejnú obchodnú  súťaž na „Prenájom predajného stánku na predaj zmrliny" v blízkosti prístavu výletnej lode Bohemia.  Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.12.2021. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 29.4.2021 do 10:00 hodiny.  

Stánok bude umiestnený v rekreačnje oblasti Domaša Dobrá na ulici Nábrežná nad prístavom výletnej lode Bohemia tesne vedľa predajného stánku na predaj lístkov a suvenírov.

 

Obhliadku priestorov zmrzlinového stánku a priľahlého pozemku je možné dohodnúť na obecnom úrade u pracovníčky Mgr. Martiny Perháčove t.č. 0918 513 324.

 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 29.4.2021 o 10.15 hodine v priestoroch obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 a je verejne prístupné. Podrobnosti v podmienkach VOS.

 

Podmienky verejne obchodnej súťaže


Podmienky VOS č. 4/2021 prenájom zmrzlinového stánku 


 

VOS č. 3/2021 návrh na plnenie kritérií


VOS č. 3/2021 Nájomná zmluva zmrlinový stánok