Dnes je pondelok 25. januára 2021, meniny má Gejza a zajtra Tamara.

Do Veľkej noci ostáva 67 dní.

Verejná obchodná súťaž stánok na predaj zmrzliny a nápojov v prístave výletnej lode Bohemia


20.04.2020 | Príďte predávať zmrzlinu na Domašu. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Verejnú obchodnú  súťaž na „Prenájom predajného stánku na predaj zmrliny" v blízkosti prístavu výletnej lode Bohemia.  

Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.12.2020. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 7.5.2020 do 10:00 hodiny.

 

Stánok bude umiestnený v rekreačnje oblasti Domaša Dobrá na ulici Nábrežná nad prístavom výletnej lode Bohemia tesne vedľa predajného stánku na predaj lístkov a suvenírov.

 

Obhliadku priestorov zmrzlinového stánku a priľahlého pozemku je možné dohodnúť na obecnom úrade u pracovníčky Mgr. Martiny Perháčove t.č. 0918 513 324.

 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 7.5.2020 o 10.15 hodine v priestoroch obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 a je verejne prístupné. Podrobnosti v podmienkach VOS.

 

Podmienky verejne obchodnej súťaže

Podmienky VOS č. 3/2020 prenájom zmrzlinového stánku v prístave

VOS č. 3/2020 príloha Návrh na plnenie kritérií

VOS č. 3/2020 príloha Nájomná zmluva stánok

 

 

  Identický stánok ako je na obrázku je predmetom prenájmu