Webová kamera je nefunkčná kvôli jej krádeži.

Dnes je streda 29. januára 2020, meniny má Gašpar a zajtra Ema.

Do Veľkej noci ostáva 72 dní.

Zverejnene zámeru na odpredaj pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa november 2019


15.11.2019 | Obec Kvakovce zverejňuje zámer na odpredaj obecného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.    

 

Schválené zámery na odpredaj tu:

 

Schválenie zámerov ako prípad hodný osobitného zreteľa