každú nedeľu tradičné Sväté omše v RZ Dobranská zátoka. Štvrtok, 25. júla príchod výletnej lode na Domašu

Dnes je piatok 19. júla 2019, meniny má Dušana a zajtra Iľj, Eliáš.

Do príchodu lode na Domašu ostáva 6 dní.

Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa október 2018


26.10.2018 | Obec Kvakovce zverejňuje zámer na odpredaj obecného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Vo väčšine prípadov sa jedná o odpredaj pozemkov k rekreačným chatám. Osobitný zreteľ je samostatne odôvodnený.  

 

Zverejnenie zámeru: Schválené zámery na odpredaj ako osobitný zreteľ