Jarné upratovanie sa odkladá kvôli uzatvorenej skládke v Hanušovciach pre obecné autá z dôvodu koronavírusu

Dnes je utorok 14. júla 2020, meniny má Kamil a zajtra Henrich.

Do diaľkového ostáva 11 dní.

Výzva na predloženie cenovej ponuky Plávajúca promenáda a prístaviská


22.11.2019 | Domaša invest n.o. - nezisková organizácia zriadená obcou Kvakovce uverejňuje výzvu na predkladanie ponúk - POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).  Názov zákazky: "Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a vodné športy".

 

Dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním:

1. Súťažné podklady

 

2. Príloha č. 1A - jed. formulár

 

3. Príloha č. 1B - jed. formulár

 

4. Príloha č. 2A celkový návrh ceny

 

5. Príloha č. 2A celkový návrh ceny

 

6  Príloha č. 2B domovské prístavisko pre výletnú loď

 

7. Príloha č. 2B domovské prístavisko pre výletnú loď

 

8. Príloha č. 2C plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy

 

9. Príloha č. 2C plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy

 

10. Príloha č. 2D typyzované prístavisko pre loď a rekreačné plavidlá

 

11. Príloha č. 2D typizované prístavisko pre loď a rekreačné plavidlá

 

12. Príloha č. 4 Zmluva

 

13. Príloha č. 4 Návr na plnenie ritéria na hodnotenie ponúk

 

14. Príloha č. 5 Technická správa plávajúca promenáda

 

15. Príloha č. 5 Výkresová časť plávajúca promenáda


16. Príloha č. 5 Technická správa domovské prístavisko


17. Príloha č. 5 Výkresová časť domovské prístavisko

 

18. Príloha č. 5 Technická správy typizované prístavisko pre loď a rekreačné plavidlá

 

19. Príloha č. 5 Výkresová časť typizované prístavisko pre loď a rekreačné plavidlá

 

Technické správy v Poľskom jazyku 

Raport techniczny - typova przystań


Raport techniczny - pŁywajĄca promenada


Raport techniczny - przystaŃ macierzysta 

 

Vysvetlenie

20. vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

 

vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 2

 

Zrušenie zadávania zákazky