V sobotu a v nedeľu, 27 a 28 novembra očkovanie z ulice vo Vranove nad Topľou v Mestskej športovej hale.

Dnes je štvrtok 2. decembra 2021, meniny má Bibiána a zajtra Oldrich.

Do Silvestra ostáva 29 dní.

Na Domaši Dobrej finišujú jednoduché pozemkové úpravy, čo to prinesie chatárom a verejnosti?


20.10.2021 | V týchto dňoch na Domaši Dobrej finišujú jednoduché pozemkové úpravy, ktoré navrhla aj zaplatila Obec Kvakovce. Výsledkom je usporiadanie pozemkov na hlavnej pláži tak, aby mohlo dôjsť k realizácii obecného zámeru Národného centra vodných športov, oddychu a športovej histórie. Prečo tak obec urobila, čo bude teraz nasledovať, to sa dozviete z otázok a odpovedí, ktoré spracoval obecný úrad v Kvakovciach.

 

Východnisková situácia

Veľkým problémom na Dobrej boli nevysporiadané vlastnícke vzťahy. Obec Kvakovce v minulosti veľmi nerozumne rozpredala pozemky na hlavnej pláži na výstavbu rekreačných chát. Na veľkej časti bolo tiež rozdrobené vlastníctvo a obec nemala prakticky žiadne pozemky v okolí vodnej nádrže.

 

Vlastnila iba pozemky na lúke vedľa reštaurácie Dobrá, ostatné pozemky pri vode boli súkromné. Hrozilo, že sa verejnosť vôbec nedostane k vode.

 

Riešenie výhodné pre všetkých

V roku 2017 preto Obec Kvakovce spustila v spolupráci s Okresným úradom vo Vranove nad Topľou - odborom pozemkovým jednoduché pozemkové úravy. Tým sa usporiadalo vlastníctvo pozemkov tak, že Obec Kvakovce získala pozemky v okolí vodnej nádrže, kde môže realizovať projekt nábrežnej promenády s múzeom športových hrdinov.

 

Súkromní vlastníci získali na oplátku parcely vedľa reštaurácie Dobrá aj nad plánovanou promenádou. Výhodou pre nich je aj to, že na listoch vlastníctva sú väčšinou osamote a teda môžu s pozemkami disponovať.

 

Mapka: ako vyzerali pozemky na pláži pred realizáciou pozemkových úprav

územie bolo rozdrobené s približne päťdesiatimi vlastníkmi

 

 

Mapka: ako vyzerá územie po realizácii pozemkových úprav

zvýraznené sú pozemky vo vlastníctve obce Kvakovce

 

 

Na obrázku, ako to bude vyzerať po realizácii prmenády 

 

 

Vizualizácia situácie vo formáte PDF:

Situácia nábrežnej promenády s objektami služieb

 

Otázky a odpovede na dôležité otázky 

Čo sa bude diať teraz? Môže sa zastavať celá lúka?

Treba si uvedomiť, že aj pred realizáciou pozemkových úprav sa mohol na lúke pod štátnou cestou stavať určitý druh stavieb, dokonca rekreačných chát. Veď aj za týmto účelom Obec Kvakovce v minulosti okolo roku 2004 veľmi nerozumne odpredala plážové pozemky súkromníkom.

 

Celé lúky sa určite zastavať nemôžu. Obec Kvakovce totiž pred tým, ako podala návrh na vykonanie jednoduchých pozemkov schválila v roku 2017 Zmeny a doplnky č. 1 k platnému Územnému plánu obce Kvakovce, kde stanovila veľmi prísne kritéria na výstavbu. Je tam presne definované čo a kde môže byť. Tak napríklad:

 

Hlavná promenáda

Sú tam presne definované objekty na promenáde, kde by mali byť reštaurácie, bary, ale aj múzeum športových hrdinov so zázemím pre záchranný systém aj políciu, maják, detské ihriská, plážový volejbal, ale aj verejné pláže, ktoré by mali byť väčšie oproti súčasnosti. 

 

Pozemky nad promenádou po štátnu cestu

Môžu tam byť penzióny, apartmánový dom, hotel, mobiliár drobnej architektúry všetkých druhov, zeleň parková nízka, výtvarno-architektonické diela. To však neznamená, že sa tam môže postaviť akákoľvek stavba daného druhu.

Územný plán obsahuje veľmi prísne regulatívy, kde upravuje veľmi podrobne, aká môže byť výška stavby, sklon strechy, použitie materiálov, dokonca farba fasády aj strechy, zastavanosť a podobne.

 

Pozemky nad štátnou cestou vedľa reštaurácie Dobrá

Môžu tam byť rekreačné chaty, ale aj v tomto prípade platia veľmi prísne regulatívy na výstavbu.

 

Dalo sa to územie vyriešiť aj ináč?

Ako bolo uvedené, obec v minulosti veľmi nerozumne rozpredala strategické parcely na pláži súkromníkom na výstavbu chát. Teoreticky sa dnes dali vykúpiť všetky pozemky späť, na to by však obec potrebovala stovky tisíc eur, ktoré nemá.

 

Jedinou rozumnou cestou bolo dohodnúť sa s vlastníkmi a pristúpiť na kompromis, ktorý je výhodný pre všetky zúčastnené strany.

 

Čo bude s kempingom na Dobrej? Znamená to, že kemping na Dobrej končí?

Od kedy obec Kvakovce v minulosti rozpredala strategické pozemky na pláži súkromníkom, od vtedy nebol na Dobrej oficiálny kemp. Priestor na kempovanie časom postupne prirodzene zanikne, obec Kvakovce predstavila víziu komorného celoročného strediska pre rodiny s deťmi, oddychovými zónami, ihriskami, reštauráciami a prístavmi.

 

Ako to bude s promenádou?

Peniaze na projektovú prípravu Nábrežnej promenády s múzeom športových hrdinov boli schválené a v súčasnosti sa intenzívne sa pracuje na projektoch pre stavebné povolenie. Rovanko obec financuje aj prípravu projektov pre objekty služieb, t.j. reštaurácie, bary, kaviarne na hlavnej promenáde. Dnes už má obec vo výlučnom vlastníctve pozemky, kde by predmetná promenáda s objektami služieb mala byť zrealizovaná.

 

Ako to bude s hlavnou plážou?

Tá bude zachovaná a dokonca sa zväčší. Pribudnú sociálne zariadenia, prvky pre oddych, detské ihriská, ihriská pre plážový volejbal, upraví sa vstup do vody prostredníctvom štrkov.

 

Ako to bude s prístaviskom a plávajúcou promenádou?

Obec Kvakovce disponuje už kompletnou projektovou dokumentáciu na realizáciu plávajúcej promenády s prístaviskom pre vodné športy, tieto projekty boli financované z regionálneho príspevku z Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja. Realizácia závisí od finančných prostriedkov a mala by byť financovaná z výziev a dotácií.

 

Na Dobrej sa objavili vytyčovacie kolíky okolo vody od mosta po prístav. Čo to je?

Je to vytýčenie pozemkov. Obec pripravuje projekt úpravy pobrežia od mosta po prístav výletnej lode Bohemia. Vniknúť by tam mal chodník okolo vody na prechádzky pre verejnosť, zabráni to aj erózii brehov.

 

Budú sa na Dobrejrobiť aj inde jednoduché pozemkové úpravy?

Áno, rovnakým spôsobom sa usporiada vlastníctvo pozemkov na druhej strane zátoky, t.j. pod ulicou Ku prístavu a Nábrežná a v okolí ulíc Trepecká cesta a Nad prístavom.

 

Odpovede na otázky spracovala Obec Kvakovce, október 2021.

 

 

 

 

 

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát