Teplota vody: 26,3 stupňov. Open air omše v prístave výletnej lode Bohemia každú nedeľu o 11:00 hod. od 3. júla

Dnes je streda 10. augusta 2022, meniny má Vavrinec a zajtra Zuzana.

Do konca prázdnin ostáva 21 dní.

V Kvakovciach schválili už druhé zmeny v Územnom pláne. Čo sa na Domaši Dobrej zmení?


20.12.2021 | Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach na pondelkovom zasadnutí schválilo Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Kvakovce. Jedná sa v poradí už o druhé zmeny za posledných päť rokov a cieľom bolo ochrániť verejný záujem a zabezpečiť ďalší rozvoj rekreačnej oblasti. Čo sa zmenilo?

 

 

 

Pandémia koronavírusu a dopyt Slovákov po dovolenke doma vytvorila dopyt po rekreačných chatách. Vo viacerých strediskách Domaše pribúdajú stavby, ktoré s architektúrou a urbanizmom nemajú nič spoločné a hyzdia celé rekreačné strediská. Aj preto bolo potrebné reagovať na tento dopyt a určiť jasné pravidlá hry v území.

 

Asi najvýraznejšou zmenou je stanovenie takzvaných regulatívov pre výstavbu v priestranstvách, kde sa majú stavať nové rekreačné chaty.  Zamedziť sa má stavebnému kocúrkovu, keď je každá chata iná, má inú výšku, je ináč otočená a stavia sa od buka do buka. Takéto obmedzenia platili doteraz len v zóne nad budúcou Nábrežnou promenádou, teraz sa to rozšírilo aj na iné a nové lokality.

 

Regulatívy navrhol hlavný architekt obce Ing. Arch. Peter Doričko, ktorý je autorom aj celkového konceptu rekreačnej oblasti s nábrežnou promenádou, ktorá smeruje k územnému konaniu.

 

Tak napríklady, obmedzila sa výška rekreačných chát na jedno podlažie, výnimkou je prevýšenie stavebného pozemku o viac ako 4 metre, strechy môžu byť rovné, alebo pultové so sklonom do 15 stupňov. Obec išla dokonca do takých detailov, že určila, aká môže byť farba fasády, farba strešnej krytiny, oplechovanie a podobne. V nových lokalitách bude podmienkou spraocvanie štúdie.

 

Vytvorí sa tým priestor pre koncepčnú a urbanistickú výstavbu, akú si mnohí chatári pamätajú ešte z čias bývalého režimu, keď platili veľmi prísne obmedzenia.

 

V prístave výletnej lode Bohemia pribudne reštaurácia, sociálne zariadenia, predajňa suvenírov, open air kaplnka, je tam priestor aj na maják. Pozemky sú už vo vlastníctve obce Kvakovce, ktorá ich tento rok vysporiadala s pôvodnými vlastníkmi. Obec bude aj investorom predmetných stavieb. Projekt je v súčasnosti v štádiu príprav.  Budúce objekty budú strategickou infraštruktúrou obce a budú vždy obecné. Tá ich bude prenajímať prevádzkovateľom v transparentnej verejnej súťaži.

 

Od prístavu výletnej lode po most má v okolí vody vzniknúť chodník pre peších, ostatné plochy medzi cestou a vodnou nádržou pod ulicami Ku prístavu a Nábrežná budú verejnou zeleňou.

 

Podľa platného územného plánu by v území od mosta po prístav výletnej lode Bohemia mali byť iba tri objekty. Bar u námorníka – pod chatou p. Hricka, Yacht klub Sofia (už stojí) pod hotelom Garden a reštaurácia so zázemím v prístave výletnej lode Bohemia pri vode. Aj v tomto prípade však platia veľmi prísne regulatívy na výstavbu.

 

Všetky ostatné plochy v danom úseku budú verejnou zeleňou. Cieľom obce je presťahovať aj predajné miesto na suveníry a vstupenky na loď smerom bližšie k vode - ku prístavu.

 

Ďalšou novinkou je, že nad lyžiarskym vlekom má vzniknúť priestor pre bobovú dráhu a ďalší cestovný ruch. Domáci toto územie dobre poznajú, keď idú peši smerom na vrch Búčky po ľavej strane.

 

Obmedzila sa tiež výstavba v časti areálu bývalého ovocinárskeho štátneho majetku na ploche existujúceho parkoviska smerom k vode na Dobranskej ulici. Obec v súčasnosti na danom mieste parkuje výletnú loď v takzvanom suchom zimnom prístave.


V mieste, kde je dnes násyp zeminy pri odbočke z Dobrej do Kvakoviec a ľudia sa tam zastavujú kvôli výhľadu pribudne reštaurácia.

 

Nové zmeny územného plánu prispeju k ďalšiemu rozvoju rekreačnej oblasti, trasnparentnému urbanizmu a zlepšia ochranu verejného záujmu.

 

Grafické spracovanie tu:    Grafická časť

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát