Začala registrácia na Svätojánsky beh na Domaši Dobrej a cyklistické podujatie Okolo Domaše. 

Dnes je utorok 25. júna 2024, meniny má Tadeáš a zajtra Adriána.

Do začitaku prázdnin ostáva 6 dní.

Ochrana osobných údajov
Úvod
Okolie
Videá z Domaše
Fotky z Domaše
Jazero Domaša
Príroda
Pamätihodnosti
Mestá a kultúrne centrá
Obce
Kvakovce
Cintorín
Odchody autobusov
Denný stacionár pre dôchodcov
Klub dôchodcov
Webkamera
Kultúrny dom
O obci
Obecný úrad
Pracovisko na Domaši
Starosta obce
Zástupkyňa starostu
Správa daní
Domaša invest n.o.
PHSR
Evidencia obyvateľov
Osvedčovanie podpisov
Došlé faktúry 2024
Došlé faktúry 2023
Došlé faktúry 2022
Došlé faktúry 2021
Došlé faktúry 2019 - 2020
Došlé faktúry 2015 - 2018
Zmluvy uzatvorené obcou
Zmluvy uzatvorené Domaša invest
Objednávky
Rozpočty obce
Záverečné účty obce
Verejné obstarávanie
Obecné zastupiteľstvo
Hlavný kontrolór
Zápisnice z OZ
Uznesenia OZ
Uznesenie 2018 - 2022
Uznesenia 2014 - 2018
VZN
Odmeňovací poriadok
Smernice
Komisia cestovného ruchu
Zápisnice komisie
Komisia kultúry
Komisia majetková
Zápisnice komisie
Komisia urbanizmu
Zápisnice z komisie
Komisia pre obecný les
Komisia sociálna
Zápisnice komisie
Komisia pre kultúrny dom
Stavebný úrad
Pracovníci úradu
Stavebný úrad - tlačivá
Sadzobník správnych poplatkov
Súpisné a orientačné čísla
Vydané stavebné povolenia
Územný plán obce
Plán rozvoja obce
RO Dobrá
Mapa čiernych stavieb
Štatút RO Dobrá
Pracovisko Dobrá
Vízia Domaša Dobrá
Daňový raj
Výruby stromov
Dokupy pozemkov
Nové názvy ulíc
Rekonštrukcia ciest
Prevádzky na Dobrej
Zákazy vjazdu Dobrá
Podnikateľská činnosť
Časté otázky
a odpovede
Napíšte nám
Úradná tabuľa
Komisia verejného poriadku
Zápisnice z komisie
Dane a poplatky
Rozpočet obce
Kalendár zberu odpadu
Archív samosprávy
Dôležité dokumenty
Zásady informovania
Holčíkovce
Nová Kelča
Bžany
Inzercia
Kontakt
Kontakty
Ako nás nájdete
Linky
Kontaktný fomulár
Anketa archív
Jachting
Akcie a špeciality
Hotely a chaty
Naši remeselníci
Pridať inzerát
Poslanci obce 2006 - 2010
História kontrolórov
Atrakcie
TV Domaša
Všeobecné vyhlásenie - obec
Webkamery
Zaujímavé články
Kalendár podujatí
Obce --- Menu
O obci
Symboly obce
Symboly obce
Obecný Úrad
Obecné zastupiteľstvo
Mňamky
Rybárstvo
Chaty, kempy, hotely
Zaujímavé blogy
Registrácia
Správy o hospodárení obce
Všeobecné vyhlásenie
Odkazovač
Zábava
Šport
Atrakcie
Na stiahnutie
Mapa stránok
Vyhľadávanie
Účasť poslancov na OZ
Poslanci zastupiteľstva
Fotogaléria
Ako na to
Tapety na plochu
Novinky
Zamestnanci obce
Neplatiči a dlžníci
Verejné obstarávanie
Nadlimitná zákazka
Podlimitná zákazka
Podprahová zákazka
S nízkou hodnotou
Interná smernica