Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna a zajtra Oľga.

Do začitaku olympijskýh hier ostáva 4 dni.

Cintoríny v obci Kvakovce

Na území obce Kvakovce sú dva cintoríny. Obec nevyberá poplatky za použitie domu smútku, výkop hrobov pre občanov obce zabezpečuje obecný úrad na vlastné náklady.
 

Postup pozostalých pri úmrtí

V prípade, že máte v rodine úmrtie, informujte o tom čím skôr obecný úrad osobne, alebo telefonicky na t.č. 057/44 94 154, alebo t.č. 0918 513 324.

 

Okrem informácií o úmrtí by ste mali vybrať hrobové miesto podľa plánu voľných hrobových miest. Môžete si vybrať hrobové miesto na Hlavnom cintoríne, alebo na cintoríne na Osade.

 

Hlavný cintorín:

Plán obsadenýcha a voľných hrobových miest:
Plán hrobových miest Hlavný cintorín


Evidencia pohrebiska podľa mien:

Evidencia pohrebiska Hlavný cintorín
 

Cintorín Osada:

Plán obsadenýcha a voľných hrobových miest: 
Plán hrobových miest Osada

 

Evidencia pohrebiska podľa mien:

Evidencia pohrebiska Osada

 

Obecný úrad zabezpečí:

1. výkop hrobu

2. vyrobí a a vyvesí smútočný oznam (parte) na verejných miestach v obci

3. vyhlási oznam v obecnom rozhlase

4. pripraví sálu kultúrneho domu na pohrobnú hostinu (kár)

5. pripraví potvrdenia o návšteve pohrebu pre zamestnaných

 

Osoba zodpovedná za čistotu domu smútku a dom kultúry:

p. Ľudmila BARANOVÁ, mobil: 0907 607 685

 

Osoba zodpovedná za výkop hrobu:

p. Jaroslav HANÍK, mobil: 0908 326 845

 

Odborne spôsobilá osoba na prevádzku cintorína:

Milan GROŠKO - MGP, mobil: 0907 169 750

 

FOTOGALÉRIA

 

 DOM SMÚTKU

 

 

 

HLAVNÝ CINTORÍN