Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je nedeľa 16. júna 2024, meniny má Blanka a zajtra Adolf.

Do začitaku prázdnin ostáva 15 dní.

Dokupy pozemkov k rekreačným chatám

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach odsúhlasilo zámer odpredať pozemky v okolí rekreačných chát, stavieb a už existujúcich pozemkov. Každý vlastník nehnuteľnosti si tak môže od obce Kvakovce dokúpiť pozemky, ktoré užíva.

 

Postup v jednotlivých krokoch:

1. Vyplňte žiadosť

Ak si chcete dokúpiť pozemok, ktorý užívate, stačí vyplniť jednoduchú žiadosť, ktrorej predlohu nájdete tu:

 

TLAČIVO - ŽIADOST O DOKÚPENIE POZEMKU

 

2. K žiadosti priložte skicu

Súčasťou žiadosti by mal byť návrh - skica geometrického plánu, kde bude vyznačená plocha, ktorú chcete dokúpiť. Najlepšie je osloviť geodeta, aby Vám takýto návrh v počítači pripravil. Pozrite si vzor, ako by mala taká skica vyzerať.

 

Vzor návrhu - skice tu: VZOR AKO MÁ VYZERAŤ NÁVRH - SKICA  

 

3. Doručte žiadosť obci Kvakovce

Či už prostredníctvom pošty, osobne, ale najlepšie bude, ak oscanovanú žiadosť o odkúpenie pozemku zašlete mailom na adresu kvakovcedomasa@gmail.com.

 

Do predmetu mailu uveďte: žiadosť o kúpu pozemku.

 

Ideálne je doručiť žiadosť do 15. októbra, ale môže byť aj neskôr.

 

4. Rozhodnutie Komisie majetkovej

O Vašej žiadosti s predloženou skicou bude rokovať Komisia majetková v obci Kvakovce. Ak komisia odporúči pozemok podľa Vášho návrhu odpredať, záujemca o tom bude informovaný. Až potom vám geodet overí návrh geometrického plánu.

 

5.  Cena za dokúpenie pozemku

Cena za dokúpenie je stanovená na 10,00 EUR za 1 m2.

 

6.  Zastupiteľstvo a predaj

Následne bude o žiadosti rokovať obecné zastupiteľstvo, ktoré by malo definitívne schváliť odpredaj. Bude pripravená kúpnopredajná zmluva. Návrh na vklad podá kupujúci po zaplatení kúpnej ceny.

 

Časté otázky a odpovede:

Koľko metrov štvorcových môžem odkúpiť?

Nie je to nijako limitované. Záleží len na Vás, vhodné je si vysporiadať pozemky, ktoré v skutočnosti využívate.

 

Kedy sa rozhodne?

Komisia by mala Vášu žiadosť prerokovať koncom októbra. Predpokladaný termín na rozhodovanie obecného zastupiteľstva je mesiac november.

 

Je termín 15. október hraničný?

Nie je to hraničný termín. Žiadosť môžeme prijať aj neskôr. Avšak pri tomto termíne máte istotu, že Vaša žiadosť bude v čo najkratšej dobe prerokovaná na všetkých stupňoch. Je neefektívne, aby sa komisia pozostávajúca z viacerých členov schádzala kvôli jednej žiadosti.

 

Nemáte vhodného geodeta?

Ing. Marián Horňák, Mobil: 0905 529 712

 

Ing. Rudlof Stanek, Mobil: 0905 410 877

 

Ing. Marián Urban,  Mobil: 0907 939 183

 

Ing. Ján Haník, Geokart Prešov, Mobil: 0905 382 479

 

Nemám ani pozemok ani chatu. Videl som na katstrálnej mape, že pozemok je obecný a mám o neho záujem. Je možný odpredaj aj samostatných pozemkov?

V prípade, že máte záujem o odkúpenie pozemku, ktorý je samostatný a nejedná sa o dokúpenie k vášmu existujúcemu pozemku, postupujte nasledovne:

 

1. zadefinujte pozemok a požiadajte obec o stanovisko, či sa tento pozemok dá odkúpiť.

 

2. ak sa pozemok dá odkúpiť, obec dá vyhotoviť znalecký posudok. Obec predáva takéto pozemky zo zásady vždy prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže.

 

3. obecné zastupiteľstvo schváli podmienky Verejnej obchodnej súťaže.

 

4. podmienky súťaže budú uverejnené v regionálnej tlači a na webe.

 

5. otváranie obálok s ponukami je zo zásady vždy verejné. Kto ponúkne najväčšiu sumu pre obec, ten je víťaz súťaže.

 

6. obecné zastupiteľstvo musí výsledky verejnej súťaže odsúhlasiť

 

7. obecný úrad vyzve víťaza súťaže na zaplatenie kúpnej ceny a pripraví mu zmluvu.

 

8. návrh na vklad podá kupujúci po zaplatení kúpnej ceny.