Jarné upratovanie sa odkladá kvôli uzatvorenej skládke v Hanušovciach pre obecné autá z dôvodu koronavírusu

Dnes je utorok 11. augusta 2020, meniny má Zuzana a zajtra Darina.

Do zrazu veteránov ostáva 4 dni.

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky Suveníry

Obec Kvakovce uverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk - POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).  Názov zákazky: "Suveníry ".

Čítajte ďalej

Verejná obchodná súťaž pozemok Domaša Dobrá ulica Ku vleku

Obec Kvakovce ponúka na predaj pozemok. Jedná sa o veľmi pekný pozemok v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá na ulici Ku vleku s pekným výhľadom na vodnú nádrž, v neďalekej blízkosti budúcej plánovanej promenády.  Všetky podrobnosti sú uvedené v znaleckom posudku a v podmienkach verejnej obchodnej súťaže. Uzávierka je 7. mája 2020.    

Čítajte ďalej

Verejná obchodná súťaž prenájom kuchyne a baru na lodi výletnej Bohemia

Staňte sa súčasťou príbehu výletnej lode Bohemia. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Verejnú obchodnú súťaž č. 2/2020 na „Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia“, ktorá bude plávať po vodnej nádrži Veľká Domaša.  

Čítajte ďalej

Verejná obchodná súťaž stánok na predaj zmrzliny a nápojov v prístave výletnej lode Bohemia

Príďte predávať zmrzlinu na Domašu. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Verejnú obchodnú  súťaž na „Prenájom predajného stánku na predaj zmrliny" v blízkosti prístavu výletnej lode Bohemia.  

Čítajte ďalej
< zobraziť 1 z 27 strán >