Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna a zajtra Oľga.

Do začitaku olympijskýh hier ostáva 4 dni.

Výruby stromov prostredníctvom obecného úradu

Obecný úrav v Kvakovciach vyzýva chatárov v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, aby požiadali o výrub stromov ohrozujúcich život, zdravie a majetok. Obecný úrad na základe Vašej žiadosti bude situáciu analyzovať a zabezpečí výrub takýchto drevín po vydaní povolenia prostredníctvom vysokozvdižnej plošiny. Prečítajte si, ako postupovať.

 

Výzva sa týka všetkých chatárov, ktorí majú v okolí svojcih rekreačných chát nadrozmerné stromy ohrozujúce zdravie, život a majetok. Stačí vyplniť jednoduchú žiadosť, nakresliť situáciu a obecný úrad Vás bude kontaktovať a informuje Vás o ďalšom postupe.

 

1. Vyplňte jednoduchú žiadosť

Tlačivo žiadosti je tu:  TLAČIVO - ŽIADOSŤ O VÝRUB

 

2. Nakreslite jednoduchú situáciu

Je vhodné, aby ste nakreslili jednoduchú situáciu, kde sa stromy nachádzajú v polohe k Vašej rekreačnej chate. Vzor, ako nakresliť situáciu nájdete na klikateľnom obrázku nižšie.

 

 

Odporúčanie: Vhodné je označiť stromy farbou - sprejom. O reflexný sprej môžete požiadať na detašovanom pracovisku OcÚ.

 

3. Zašlite žiadosť

Žiadosť aj s prílohou doručte na obecný úrad poštou, osobne do niektorých z kancelárií, ale najlepšie je ju poslať oscanovanú prostredníctvom e-mailu na adresu kvakovcedomasa@gmail.com.

Do predmetu mailu uveďte: žiadosť o výrub

 

Lehota na predkladanie žiadostí je do 15. októbra, môže byť aj neskôr, avšak po danom termíne nie je zaručené urgentné riešenie Vašej žiadosti.

 

4. Informácie

Obecný úrad bude analyzovať Vašu žiadosť a bude Vás informovať o ďalšom postupe, termínoch a podobne.

 

Otázky a odpovede

Kto uprace konáre a drevo?

Obec sa bude snažiť zabezpečiť podľa možnosti odborne spôsobilú osobu na výrub, ktorá dokáže vyrúbať stromy aj vo veľkých výškach. Drevo, ale aj konáre si bude musieť odpratať ten, kto o výrub požiadal.

 

Budem musieť byť prítomný na chate, keď dôjde k výrubu?

Nie je to podmienka. O termíne výrubu dostane každý informáciu. Je na každom žiadateľovi, či bude pri samotnom výrube, alebo si príde urobiť následne poriadok s konármi a drevnou hmotou.

 

Čo urobím s konármi?

Každý dostane odporúčanie, kde by mohol odpratať konáre a ihličie po zrezaných stromoch.