Dnes je sobota 7. decembra 2019, meniny má Ambróz a zajtra Marína.

Do Silvestra ostáva 24 dní.

Dokupy pozemkov k rekreačným chatám

Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach odsúhlasilo zámer odpredať pozemky v okolí rekreačných chát, stavieb a už existujúcich pozemkov. Každý vlastník nehnuteľnosti si tak môže od obce Kvakovce dokúpiť pozemky, ktoré užíva. Vzhľadom na rôzne súdne spory obce je vhodné si vysporiadať majetok, kým je čas. Je lepšie si kúpiť pozemok od obce, ako od rôznych špekulantov, ktorí môžu kúpiť dnes obecný majetok napríklad v exekúcii.

 

Postup v jednotlivých krokoch:

1. Vyplňte žiadosť

Ak si chcete dokúpiť pozemok, ktorý užívate, stačí vyplniť jednoduchú žiadosť, ktrorej predlohu nájdete tu:

 

TLAČIVO - ŽIADOST O DOKÚPENIE POZEMKU

 

2. K žiadosti priložte skicu

Súčasťou žiadosti by mal byť návrh - skica geometrického plánu, kde bude vyznačená plocha, ktorú chcete dokúpiť. Najlepšie je osloviť geodeta, aby Vám takýto návrh v počítači pripravil. Pozrite si vzor, ako by mala taká skica vyzerať.

 

Vzor návrhu - skice tu: VZOR AKO MÁ VYZERAŤ NÁVRH - SKICA  

 

3. Doručte žiadosť obci Kvakovce

Či už prostredníctvom pošty, osobne, ale najlepšie bude, ak oscanovanú žiadosť o odkúpenie pozemku zašlete mailom na adresu kvakovcedomasa@gmail.com.

 

Do predmetu mailu uveďte: žiadosť o kúpu pozemku.

 

Ideálne je doručiť žiadosť do 15. októbra, ale môže byť aj neskôr.

 

4. Rozhodnutie Komisie majetkovej

O Vašej žiadosti s predloženou skicou bude rokovať Komisia majetková v obci Kvakovce. Ak komisia odporúči pozemok podľa Vášho návrhu odpredať, záujemca o tom bude informovaný. Až potom vám geodet overí návrh geometrického plánu.

 

5.  Znalecký posudok

Cena odpredaja bude stanovená znaleckým posudkom, vzhľadom na doterajšie skúsenosti sa predpokaldá cenové rozpätie niekde okolo 10,- EUR za 1 m2, plus mínús nejaké drobné.

 

6.  Zastupiteľstvo a predaj

Následne bude o žiadosti rokovať obecné zastupiteľstvo, ktoré by malo definitívne schváliť odpredaj. Bude pripravená kúpnopredajná zmluva. Návrh na vklad podá kupujúci po zaplatení kúpnej ceny.

 

Časté otázky a odpovede:

Koľko metrov štvorcových môžem odkúpiť?

Nie je to nijako limitované. Záleží len na Vás, vhodné je si vysporiadať pozemky, ktoré v skutočnosti využívate.

 

Kedy sa rozhodne?

Komisia by mala Vášu žiadosť prerokovať koncom októbra. Predpokladaný termín na rozhodovanie obecného zastupiteľstva je mesiac november.

 

Je termín 15. október hraničný?

Nie je to hraničný termín. Žiadosť môžeme prijať aj neskôr. Avšak pri tomto termíne máte istotu, že Vaša žiadosť bude v čo najkratšej dobe prerokovaná na všetkých stupňoch. Je neefektívne, aby sa komisia pozostávajúca z viacerých členov schádzala kvôli jednej žiadosti.

 

Nemáte vhodného geodeta?

Ing. Marián Horňák, Mobil: 0905 529 712

 

Ing. Rudlof Stanek, Mobil: 0905 410 877

 

Ing. Marián Urban,  Mobil: 0907 939 183

 

Ing. Ján Haník, Geokart Prešov, Mobil: 0905 382 479