Cirkev - Obec Kvakovce

Cirkev

Vierovyznanie Počet obyvateľov
 Rímskokatolícka cirkev 360
 Gréckokatolícka cirkev 22
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania 54
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 10
 Bez vyznania 5
 Nezistené 14
 Spolu 465

Zdroj: ŠÚ 2001