Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Dubina a Hanka - Obec Kvakovce

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Dubina a Hanka

Urbárska spoločnosť pozemková spoločenstvo Dubina a Hanka Kvakovce
Kvakovce 36, 094 02 Slovenská Kajňa

POZVÁNKA

Vážená pani/pán

srdečne Vás pozývame na Čiastková schôdza pozemkového spoločenstva: Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Dubina a Hanka Kvakovce, ktoré sa uskutoční

09.02.2014 /Nedeľa/ o 15:00 hodine
v Kultúrnom dome obce Kvakovce