Zverejnené žiadosti 2014 - Obec Kvakovce

Zverejnené žiadosti 2014

Číslo žiadosti
Žiadateľ
Predmet žíadosti
Dátum

567/2014

Vranov nad Topľou

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

21.11.2014

557/2014

Ján Tutko

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

27.10.2014

554/2014

Katarína Zmudová

odovlanie voči rozhodnutiu o zastavení konania

24.10.2014

540/2014

Andrej Moroz

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

17.10.2014

536/2014

Vranov nad Topľou

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

15.10.2014

492/2014

Jozef Lukáč

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

25.09.2014

483/2014

Martin Šenitko

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

24.09.2014

437/2014

Anna Janevová

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

08.09.2014

142/2014

Anna Fazekašová

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

10.03.2014

114/2014

Martin Haňo

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

21.02.2014

80/2014

Ján Semanský

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

31.01.2014

40/2014

Viera Potičná

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

21.01.2014