Zverejnené zmluvy 2014 - Obec Kvakovce

Zverejnené zmluvy 2014

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá

Kúpna zmluva [PDF]

Zuzana Husťáková

Kúpna zmluva

1437,16€

04.11.2014

Kúpna zmluva [PDF]

Frederik Kóczi

Kúpna zmluva

961,97€

27.08.2014

Kúpna zmluva [PDF]

Lívia Mižičková

Kúpna zmluva

2248,46€

18.06.2014

Kúpna zmluva [PDF]

Bartolomej Barna

Kúpna zmluva

1854,40€

21.05.2014

Kúpna zmluva [PDF]

Ing. Ján Bendžala
Ing. Miroslava Bendžalová

Kúpna zmluva

11277,07€

11.03.2014

Kúpna zmluva [PDF]

Viliam Mandzák

Kúpna zmluva

289,75€

26.02.2014

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti [PDF]

Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
Vranov nad Topľou

podpora zamestanosti

-

26.02.2014

Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke [PDF]

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5
813 54 Bratislava
IČO 31318916

ku kontokorentnímu úveru

20.000,00 €

24.02.2014

Zmluva o kontokorentnom úvere číslo 5001/14/12 [PDF]

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5
813 54 Bratislava
IČO 31318916

kontokorentný úver

20.000,00 €

24.02.2014