Zverejnené objednávky 2013 - Obec Kvakovce

Zverejnené objednávky 2013

Číslo objednávky
Dodávateľ
Predmet objednávky
Hodnota objednávky
Dátum

270/2013

Pozemstav,s.r.o.
Vranov nad T.
IČO: 34896066

stavebné stroje na práce

podľa faktúry

08.04.2013

263/2013

ENROM Slovakia, spol. s.r.o.
Š. Moyzesa 417/35
965 01 Žiar nad Hronom

príslušenstvo k vitríne, stojan, magnetky

podľa faktúry

05.04.2013

262/2013

ENROM Slovakia, spol. s.r.o.
Š. Moyzesa 417/35
965 01 Žiar nad Hronom

Úradná tabuľa, vitrína

podľa faktúry

05.04.2013

211/2013

Printon, s.r.o.
Školská 668
093 02 Vranov nad Topľou
IČO: 31665250

peňažné poukážky

podľa faktúry

26.03.2013