Úradná tabuľa - Obec Kvakovce

Úradná tabuľa

1 Rozpočet obce
2 Záverečný účet
3 Všeobecne záväzné nariadenia
4 Tlačivá stavebného úradu