Rímskokatolícka cirkev - Obec Kvakovce

Rímskokatolícka cirkev

Kostol sv. Ducha pred rekonštrukciou
Kostol sv. Ducha po rekonštrukcii
Kostol sv. Ducha pred rekonštrukciou
Kostol sv. Ducha po rekonštrukcii