VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ - Obec Kvakovce

VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ

Dôležité oznámenie obecného úradu v Kvakovciach

 

Obecný úrad v Kvakovciach funguje v obmedzenom režime až do odvolania z nasledujúceho dôvodu:

Dňa 12. decembra o 8.10 hodine ráno zložil sľub starostu novozvolený starosta obce Kvakovce Mgr. Radovan Kapraľ. Bývalý starosta obce Kvakovce p. Ján Tutko, ktorý bol pri zložení sľubu nového starostu obce prítomný hneď po zložení sľubu ušiel z priestorov obecného úradu v Kvakovciach. Ján Tutko odmietol odovzdať agendu obecného úradu vrátane pečiatok a obecných insígnií.

Pracovníčky obce zodpovedné za administratívu, mzdovú, daňovú, pracovnoprávnu a inú dôležitú agendu odo dňa 15. decembra 2014 až do dnešného dňa, t.j. do 30.12.2014 neprišli do práce, nekomunikujú, zatajujú sa, nedvíhajú telefóny, neodpovedajú na SMS a nepodali svojmu zamestnávateľovi o sebe žiadnu správu.

Jedná sa o pracovníčky administratívy pani Ruženu Pačutovú, pani Martinu Perháčovú a Mgr. Vladimíru Petrovú.

Svojim správaním paralyzujú a sabotujú plynulý chod obecného úradu v Kakovciach a spôsobujú vážne škody na majetku obce Kvakovce. V najbližších dňoch uverejníme podrobnosti. 

Zablokované ostali všetky počítače obce, obecný mail je neprístupný, pracovníčky neodovzdali prístupy do elektronických systémov Zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Daňového úradu, prístupy do bánk, neodovzdali sa pracovné zmluvy a podobne. 

Podľa údajov Sociálnej poisťovne pracuje pre obecný úrad 15 ľudí, z toho 2 zamestnanci s nepravidelným príjom, 11 zamestancov s pravidelným príjmom, 1 zamestnanec na dohodu o vykoanní práce.

V súčasnosti prebieha identifikácia zamestnancov aj s adresami na základe dátumov narodenia poskytnutých zo Sociálnej posiťovne, nakoľko zo strany Jána Tutka a pracovníčok administratívy nebola odovzdaná pracovnoprávna agenda. 


Mnohí chatári a občania obce volajú na obecný úrad v Kvakovciach z dôvodu, že ešte nedostali daňový výmer za rok 2014 a dožadujú sa ho. Vyzývame ich, aby sa daňového výmeru až do odvolania nedožadovali. Nemusia sa tiež obávať sankcií, pretože obecný úrad v Kvakovciach pod vedením Jána Tutka niektorým chatárom poslal daňové výmery a niektorým ich neposlal z doposiaľ nezistených príčin, nakoľko pracovníčky zodpovedné za daňovú agendu neprišli do práce. Táto oblasť bude podrobená auditu. Tí občania, ktorí daňové výmery dostali, by ich mali zaplatiť. 

Obec Kvakovce dňa 12. decembra nemala zabezpečenú žiadnu zimnú údržbu obce, drevo na vytápanie obecného úradu bolo zabezpečené na 2 dni, na účte obce sa dňa 12. decembra podľa informácií od pracovníčky obce p. Pačutovej nachádzalo približne 900,- EUR. 

Odo dňa 12. decembra prebiehajú všetky právne úkony aj iné úkony súvisiace s minimalizáciou škôd spôsobených obci Kvakovce z dôvodu neštandardného správania sa exstarostu p. Jána Tutka, ktorý z úradu ušiel a pracovníčok administratívy obecného úradu, ktoré od 15. decembra nekomunikujú so svojim zamestnávateľom. 

Vývoz odpadu v obci je zabezpečený prostredníctvom schváleného harmonogramu vývozu a nájdete ho na stránke www.fura.sk. 

Prístupy do kultúrneho domu a klubovne: 
Zámky na Kultúrnom dome aj na hlavnom vstupe do budovy Obecného úradu v Kvakovciach boli v utorok, dňa 30.12.2014 vymené. Kľúče od budovy Kultúrneho domu občanom, ale aj organzáciám pôsobiacim na území obce vydá na požiadanie pracovníčka obce p. Ľudmila Baranová. 

Kľúče od klubovne na obecnom úrade, ktorá slúži ako spoločenská miestnosť pre mládež sú u p. Jozefa Danča ml.. 

Nová e-mailová adresa obce: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefonický kontakt: 057/4494154, 0918513324. 

Zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva, kde by mali zložiť sľub novozvolení poslanci obce sa uskutoční v súlade so zákonom 369/1990 o obecnom zriadení na tridsiaty pracovný deň od volieb, t.j. dňa 2. januára 2014 o 10.00 hodine v priestoroch obecného úradu v Kvakovciach.