Obecné symboly - Obec Kvakovce

Obecné symboly

Erb obce

Erb obce Kvakovce

Erb obce - linka

Erb obce Kvakovce - linka

Erb obce - šrafúra

Erb obce Kvakovce - šrafúra

Vlajka

Vlajka obce Kvakovce

Štandarda

Štandarda obce Kvakovce

Pečať

Pečať obce Kvakovce

Heraldická vlajka

Heraldická vlajka obce Kvakovce

Zástava - vlajka - koruhva

Zástava-vlajka-koruhva obce Kvakovce

Kombinovaná koruhva

Kombinovaná koruhva obce Kvakovce