Komisie - Obec Kvakovce

Komisie

komisiA cestovného ruchu

majetkovÁ komisiA

 • Bc. Antonio Janev - predseda komisie
 • PaedDr.Silvia Dvorjaková 
 • Mária Palušová
 • Silvia Poláčková
 • Mgr. Zuzana Župinová
 • Mgr. Milena Trybulová
 • Ing. Igor Kolšovský
 • Milan Reich
 • Jaroslav Dupaľ
 • Ján Tutko
 • hlavný kontrolór obce s hlasom poradným
 • Ondovčáková Agáta – predseda komisie
 • JUDr. Urbančok Pavol
 • Tutková Mária
 • Bc. Tuková Andrea
 • Tutko Ján
 • Reich Milan
 • Magnus Zdenko