Samospráva - Obec Kvakovce

Samospráva

 Starosta obce  Ján Ondovčák (NEKA)
 Poslanci OZ  Danč Jozef
 Dupaľ Jaroslav
 Humeník Viktor
 Magnus Zdenko
 Tutko Ján – zástupca starostu obce
 Kancelária prvého kontaktu  Puškašová Viera
 Bc. Petrová Vladimíra
 Mgr. Alena Baranová
 Hlavný kontrolór obce
 Predseda majetkovej komisie  Ondovčáková Agáta
 Predseda komisie cest. ruchu  Bc. Janev António