Dnes je nedeľa 20. januára 2019, meniny má Dalibor a zajtra Vincent.

Do Veľkej noci ostáva 89 dní.

Obec Kvakovce považuje zrušenie denného stacionára v obci za nespravodlivé


24.11.2017 | Obecný úrad v Kvakovciach v spolupráci s dôchodcami, ktorí navštevovali denný stacionár v obci zvolali tlačovú konferenciu, kde vysvetlili svoj postoj k zrušeniu denného stacionára v obci. Prečítajte si argumentáciu, o čo v celom prípade ide.

 

 

 

 

Téma:

Rušenie denných stacionárov spôsobuje obrovské problémy v najmenej rozvinutých okresoch

 

Prečo bola zvolaná tlačová konferencia?

Lebo to, čo sa stalo v našej obci považujeme za obrovskú nespravodlivosť. Dôchodcovia, ale ani zástupcovia obce sa nechcú zmieriť s rozhodnutím ministerstva, ktoré považujú za nespravodlivé. Zámerne bola tlačová konferencia zvolaná až po voľbách, aby sa táto téma nedala zneužiť v predvolebnom boji a aby išlo o poukázanie na obrovský problém, ktorý nikto nerieši.

 

Základné informácie:

Naša obec Kvakovce prenajala za symbolickú sumu neziskovej organizácii Lux Velit n.o. priestory po bývalej materskej škole v našej obci za účelom zriadenia denného stacionáru. Opravili sa sociálne zariadenia, je tam spoločenská miestnosť, telocvičňa, kuchynka, odpočívareň. Do budovy je zabezpečený aj bezbariérový prístup zo zadnej strany pre imobilných.

 

Prečo obec súhlasila s denným stacionárom?

Je to zo strany obce logické. Dedina je prestarnutá, mladí sú preč a o starých ľudí sa nemá kto postarať. Chýbajú tu dokonca také základné veci, ako je telefónny signál. Ľudia sú tu odsúdení na samotu a denné stretávanie je pre niektorých jedinou možnosťou, ako získať kontakt so svetom.

 

Od kedy funguje v našej obci denný stacionár?

Asi od prvej polovice januára 2017.

 

V čom to bola výhoda pre dôchodcov?

Dôchodcovia si na tento druh sociálnej pomoci rýchlo zvykli. Samotu vymenili za stretávanie sa, absolvovali rôzne školenia, vykonávali drobné manuálne práce a precvičovanie motoriky, absolvovali rôzne masáže, merali im krvný tlak, zabezpečovali pre nich lieky, obedy, niekedy aj nákupy a podobne, prednášky lekárov. Stretli sa, vedeli o sebe a bolo to dobré.

 

V čom to bola výhoda pre rodiny?

Mnohí dôchodcovia majú rodiny vycestované za prácou a nemal sa kto o nich postarať. Denný stacionár túto starostlivosť zabezpečoval a mnohí mohli pokojnejšie odísť za lepšie platenou prácou.

 

Kde všade pracujú naši mladí ľudia z našej obce a ich rodiny?

Rakúsko, Česká republika, Nórsko, Nemecko, Nórsko, Belgicko, Portugalsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Anglicko, Kanada, Žilina, Nitra, Bratislava, Trnava, Košice.

 

Koľko dôchodcov stacionár navštevovalo?

Počty sa menili, ale priemerne 25 dôchodcov.

 

Koľko ľudí pracovalo v dennom stacionári?

Priemerne 4,5 pracovníčky.

 

Čo sa stalo a ako zanikol denný stacionár?

Už od leta počúvame v našej doline informácie o tom, ako sa postupne rušia denné stacionáre v jednotlivých obciach v našom okrese. Nerozumeli sme tomu, až pokiaľ sme nemali vlastnú skúsenosť. V našej obci sa všetko spustilo po kontrole ministerstva, ktorá navštívila náš denný stacionár približne koncom septembra.

 

Starosta obce sa so záujmom zúčastnil tejto kontroly, lebo reči z iných obcí boli rôzne a chcel vedieť, ako takáto kontrola celá prebieha. Ministerskí úradníci boli veľmi milí a ústretoví. Počas kontroly nič nenasvedčovalo tomu, aby bol v dennom stacionári nejaký problém.

 

Asi pred troma týždňami riaditeľka neziskovej organizácie, ktorá u nás prevádzkuje denný stacionár informovala obecný úrad, že im prišiel list z Ministerstva práce, v ktorom konštatujú, že v našom stacionári sú pochybenia. Napríklad že chýbajú záchodové misy, sprchy, metre štvorcové a bezbariérovosť. Takémuto zdôvodneniu nerozumel nie len prevádzkovateľ, ale ani naši dôchodcovia a zástupcovia obce.

 

Zrušenie stacionára

Keďže prevádzkovateľ stacionára mal zlú skúsenosť v tejto oblasti s Ministerstvom už v iných prípadoch a nechceli produkovať pre seba ďalšie náklady, dňa 9. novembra obci oznámili, že denný stacionár s najvyššou pravdepodobnosťou končí čo sa následne v priebehu niekoľkých dní stalo.

 

Čo sa stalo následne?

Zamestnanci stacionára ostali v neistote, nakoľko absolvovali rôzne kurzy za nemalé peniaze, ktoré sú im nanič, lebo ostali bez práce. V neistote ostali aj dôchodcovia, lebo mnohí majú svoje rodiny v zahraničí a nevedia, kto im pomôže a nechcú ostať viac osamote.

 

Ako konal obecný úrad?

Aby sa upokojila situácia, obecný úrad sa rozhodol, že bude udržiavať priestory stacionára stále v prevádzke keď stacionár oficiálne skončí,  aby sa ľudia mohli stretávať. Pracovníčky obce, kbudú chodiť vypomáhať dôchodcom a budú suplovať tak pracovníčky zo stacionára. Tento stav je však dlhodobo neudržateľný a takto vieme fungovať maximálne do konca mája, kedy nám končí projekt z úradu práce.

 

Prečo vnímame zrušenie stacionáru ako veľkú nespravodlivosť?

 1. Lebo stacionár reálne fungoval
 2. Lebo podľa nášho názoru spĺňal všetky podmienky čo dokazuje aj jeho návštevnosť
 3. Lebo v liste po kontrole sú uvedené polopravdy a nepravdy
 4. Lebo zmluvu so stacionárom Ministerstvo vypovedalo bez udania dôvodu
 5. Lebo stacionár najprv schválili a potom ho po roku zrušili.
 6. Pretože neexistujú transparentné pravidlá a odôvodnenie rozhodnutí.
 7. Lebo obec je v najmenej rozvinutom okrese.
 8. Lebo podpora zo strany ministerstva na vysťahovanie za prácou vytvára obrovský problém v našom regióne. Najlepší je príklad z praxe:

 

Podľa medializovaných informácií ide ministerstvo podporiť sťahovanie za prácou, v niektorých prípadoch až do výšky 4 tisíc EUR. Nikto však nepovedal, čo s dôchodcami, ktorí v obciach u nás ostanú, keď sa mladí odsťahujú. Ak sa odsťahuje štvorčlenná rodina, čo to bude znamenať pre našu obec a čo pre mesto Nitra?

 

Čo získa napríklad mesto Nitra, ak sa tam vysťahuje štvorčlenná rodina z našej obce na východe?

 1. Nitra získa populačný rast
 2. Nitra získa príjem z podielových daní cca. vo výške 1200,- EUR ročne a viac
 3. Nitra získa príjmy z daní
 4. Nitra získa ďalší stavebný boom
 5. Okrem vyššie uvedeného má Nitra silných investorov

 

Čo získa naša obec Kvakovce?

 1. padok z príjmov za podielové dane vo výške cca. 800,- EUR ročne
 2. Ostanú nám dôchodcovia, o ktorých sa nemá kto postarať, lebo mladí budú odsťahovaní natrval
 3. Množstvo prázdnych a poloprázdnych domov, ktoré sú nepredajné
 4. Rušenie škôl a škôlok v susedných obciach pre nedostatok detí

 

O čo chceme požiadať ministra práce?

 1. Aby ministerstvo prehodnotilo zrušenie denného stacionára v našej obci a aby sa pán minister prišiel osobne presvedčiť, že to funguje, lebo situácia je naozaj kritická.
 2. Aby ministerstvo zaviedlo transparentné pravidlá pre denné stacionáre.
 3. Aby ministerstvo prehodnotilo nezmyselné normy, ktoré platia pre denné stacionáre a poskytovanie služby zbytočne predražujú.

 

Aké systémové opatrenie navrhujeme, aby sme mohli zabezpečiť starostlivosť o dôchodcov?

 1. Aby každá obec podobná tej našej, ktorá sa nachádza v najmenej rozvinutom okrese a tá, ktorá nemá školu a škôlku a keď sa rozhodne zriadiť denný stacionár, aby mohla požiadať o preplatenie mzdových nákladov vo výške minimálnej mzdy v pomere 1 pracovníčka na 10-12 dôchodcov.
 2. Aby každá obec, ktorá sa nachádza v najmenej rozvinutom okrese mohla požiadať o preplatenie nákladov na prevádzku vo výške maximálne 15,- EUR na jedného dôchodcu.
 3. Aby ministerstvo zmenilo často krát nezmyselné kritériá, čo všetko musí spĺňať denný stacionár. Tieto normy celé poskytovanie sociálnej služby neprimerane a zbytočne predražujú. Napríklad:

 

A.     Na jednu pracovníčku stacionára môže byť maximálne 6 klientov

Pre porovnanie, vo Vranovskej nemocnici na doliečovacom oddelení, kde je 70 % ležiacich pacientov a jedná sa o 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť pripadá na jednu zdravotnú sestru približne 19 pacientov. Denný stacionár nie je doliečovacie zariadenie.

 

B.     Až 80 % zamestnancov musí mať rôzne nezmyselné kurzy

Napríklad opatrovateľský kurz, sociálnu prácu, inštruktor sociálnej rehabilitácie a podobne. Je absurdné, že ženy, ktoré vychovali deti a majú dlhoročné skúsenosti musia mať kurzy z činností, ktoré bežne vykonávajú celý život

 

C.     Priestorové normy sú nezmyselné

Nie je možné v takomto zariadení striktne dodržiavať priestorové normy, lebo sú prípady, keď napríklad ľudí nemôžete rozdeliť do dvoch miestností, lebo pochopiteľne, chcú byť pokope. Je to na ich slobodnej vôli.  

 

D.    Povinnosť mať odpočívareň pre 50 % klientov

Je to norma, ktorá sa vôbec v praxi neujala a je nezmyselná. Ľudia ležia doma, nie v stacionári. Ak niekto ležadlo vyslovene chce, tak mu ho poskytovateľ zabezpečí.