Pozor, blíži sa dátum registrácie na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je piatok 8. decembra 2023, meniny má Marína a zajtra Izabela.

Do Silvestra ostáva 23 dní.

Obec Kvakovce v súvislosti s realizáciou Akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou schváleného vládou Slovenskej republiky dňa 29.8.2016 na výjazdovom zasadnutí vo Vranove nad Toľpou zriadila neziskovú organizáciu s názvom Domaša invest n.o.

 

Základné informácie:

DOMAŠA INVEST n.o.

Domašská č. 97/1

094 02  Kvakovce

IČO: 505 647 06

DIČ: 212 036 52 69

Číslo účtu: SK 56 5200 0000 0000 1718 4483

E-mail: martina.timkova8@gmail.com

 

Účel založenia neziskovej organizácie

Nezisková organizácia poskytuje služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, konkrétne služby na podporu zamestnanosti a vytváranie pracovných miest prostredníctvom vládou schváleného Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou a realizáciu projektu Národného centra vodných športov, oddychu a športovej histórie v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.

 

Nezisková organizácia vykonáva všetky úkony súvisiace s dosiahnutím verejnoprospešného účelu, t.j. rozvojom cestovného ruchu prostredníctvom prípravy projektov pre územné a stavebné povolenie na výstavbu základnej verejnej turistickej infraštruktúry v rekreačnej oblasti Domaša.

 

Nezisková organizácia vykonáva činnosti súvisiace s propagáciou cestovného ruchu v rekreačnej oblasti Domaša.

 

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

Ing. Martina TIMKOVÁ - riaditeľka

Je predsedníčkou Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce. Pracovala na viacerých pozíciách v oblasti regionálneho rozvoja. Hovorí anglicky, nemecky, španielsky a čiastočne rusky. 

 

Správna rada neziskovej organizácie:

Rastislav KOŠALKO

Je podpredsedom Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce, pôsobí ako poslanec Mestského zastupiteľstva v meste Vranov nad Topľou. Je členom viacerých občianskych združení pôsobiacich v oblasti rozvoja športu a kultúry.

 

Ing. Katarína ŠVECOVÁ

Je poslankyňou obecného zastupiteľstva, členka viacerých profesných komisií zriadených obcou a ekonómka.

 

Anna JANEVOVÁ

Je poslankyňou obecného zastupiteľstva a zároveň zástupkyňou starostu obce Kvakovce. Pôsobí ako členka viacerých komisií zriadených obcou.

 

Revízor neziskovej organizácie:

Ing. Ján TIRPÁK

Je ekonóm, súdny znalec v oblasti ekonómie a účtovníctva, pôsobí ako hlavný kontrolór vo viacerých obciach vrátane obce Kvakovce.