Dnes je nedeľa 16. júna 2019, meniny má Blanka a zajtra Adolf.

Do letných prázdnin ostáva 14 dní.

Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťaž - catering na výletnej lodi Bohemia

Poďte podnikať na výletnú loď. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na „Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia“, ktorá bude plávať po vodnej nádrži Veľká Domaša.

Čítajte ďalej

Výzva na predloženie cenovej ponuky Informačný kiosk

Obec Kvakovce uverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk - POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).  na dodanie tovaru Názov zákazky: ,,Informačný kiosk s rovnou sklenenou strechou a sedením". 

Čítajte ďalej
< zobraziť 1 z 21 strán >