Dnes je štvrtok 5. augusta 2021, meniny má Hortenzia a zajtra Jozefína.

Do koncertu skupiny Desmod ostáva 3 dni.

Úradná tabuľa

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien s doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce

Obec Kvakovce ako obstarávateľ  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o z n a m u j e    v e r e j n o s t i v súlade s ustanovením §22 ods. (1)  stavebného zákona, že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa 29. júna 2021 ( v utorok ) o 13,00 hod., v zasadačke hotela  ZELENÁ LAGÚNA, Vranovská cesta č.900/2, 094 02 Domaša, rekreačná oblasť Dobrá.      

Čítajte ďalej

Výzva na predloženie cp PD Nábrežná promenáda a Múzeum športových hrdinov 30.4.2021

Domaša invest n.o. - nezisková organizácia zriadená obcou Kvakovce uverejňuje výzvu na predkladanie ponúk - POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).  Názov zákazky: "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo ,,Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie (Nábrežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)". 

Čítajte ďalej
< zobraziť 1 z 32 strán >