Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 20. mája 2024, meniny má Bernard a zajtra Zina.

Do začitaku prázdnin ostáva 42 dní.

Postup pri vybavovaní súpisného a orientačného čísla

Zákonná úprava:

Zákon 369/1990 z.z. v platnom znení, zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV č. 31/2003 Z. z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Vybavuje:

Obecný úrad v Kvakovciach


Osoby, ktoré  v súčasnosti vybavujú danú činnosť:

Anna Čikotová – pracovníčka OcÚ          

Anna Janevová - zástupkyňa starostu obce


Kontakt: 
057 / 44 94 154,0918 513 324

 
K vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy
 

- právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej budovy
 

- rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že budete         žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla
 

- od 1.7.2015 geometrický plán so zameraním adresného bodu  (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z.    o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Geodeti vedia, o čo sa jedná. 
 

- doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm. d/1
 

- vyplnenú žiadosť (vzory v závere v prílohe č. 1, 2)

 

Upozornenie:
V prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte o vyhľadanie jeho kópie Štátny archív so sídlom vo Vranove nad Topľou.


Poplatok za obstaranie tabuľky so súpisným a orientačným číslo:

(prvé vydanie súpisného čísla je bezplatné – obec obstaráva na vlastné náklady)
 

Lehota na vybavenie:

Do 30 dní. Opravný prostriedok sa nepodáva.

 

Tlačivo žiadosti o určenie súpisného čísla fyzické osoby:

ŽIADOSŤ O SÚPISNÉ ALEBO ORIENTAČNÉ ČISLO SKOLAUDOVANÁ STAVBA

ŽIADOSŤ O SÚPISNÉ ALEBO ORIENTAČNÉ ČÍSLO ROZOSTAVANÁ STAVBA  

 

Tlačivá žiadosti o určenie súpisného čísla právnické osoby:

ŽIADOSŤ O SÚPISNÉ ALEBO ORIENTAČNÉ ČÍSLO SKOLAUDOVANÁ STAVBA

ŽIADOSŤ O SÚPISNÉ ALEBO ORIENTAČNÉ ČÍSLO ROZOSTAVANÁ STAVBA