Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna a zajtra Oľga.

Do začitaku olympijskýh hier ostáva 4 dni.

 Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2024

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
Jún Prešovský samosprávny kraj Zmluva o dotácii zmluva
jún Miloš Jakubčák Kúpna zmluva zmluva
máj Kamil Duchoň Kúpna zmluva zmluva
apríl Marek Foľtan - Markoff Nájomná zmluva zmluva
apríl Pinky production s.r.o. Nájomná zmluva zmluva
apríl Róbert Baran Kúpna zmluva Zmluva
apríl GS EUROTHERM MONT s.r.o. Kúpna zmluva Zmluva
apríl EM CARD a.s. Zmluva o spolupráci parkovanie Zmluva
apríl MobileTech s.r.o. Dodatok č. 1 Dodatok č. 1
marec Kamil Duchoň Kúpna zmluva Zmluva
marec Ministerstvo dopravy Dodatok č. 1 Dodatok č. 1
marec

Ing. Jozef Fečko

Simona Baranová

Bc. Martin Adamčík

Katarína Pačutová

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva

Príloha č. 1

Príloha č. 2

marec Dozoring Prešov s.r.o. Mandátna zmluva Zmluva
marec PB Bau s.r.o. Zmluva o dielo

Zmluva

Príloha k zmluve rozpočet

február VSD a.s. Zmluva o budúcej zmluve zmluva
február GS accountings s.r.o. Zmluva o dielo zmluva
január Boskov s.r.o. Zmluva o dielo kostol Trepec Zmluva
január

Jaroslav Dupaľ

Kúpna zmluva Zmluva
 január Agratech s.r.o. Kúpna zmluva

Zmluva

Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2023  

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
december Envirofond Zmluva o dotácii zmluva
november Stanislav Turánsky Kúpna zmluva zmluva
november Ivana Turánska Kúpna zmluva zmluva
november Jozef Haník Kúpna zmluva zmluva
november Božena Plišková Kúpna zmluva zmluva
november Andrej Fedor Kúpna zmluva zmluva
november Jana Ondríková Kúpna zmluva zmluva
november Stanislav Béreš Kúpna zmluva zmluva
november Hedviga Tomášová Kúpna zmluva zmluva
november Jozef Gajdoš Kúpna zmluva zmluva
november Danil Kovaľ Kúpna zmluva zmluva
november Julian Janev, António Janev Kúpna zmluva zmluva
november Michal Babjačok Kúpna zmluva zmluva
november Jozef Tomlein Kúpna zmluva zmluva
november Mária Lunterová Kúpna zmluva zmluva
november Mária Jenčíková Kúpna zmluva zmluva
november Ladislav Bratko Kúpna zmluva zmluva
november Juraj Šott Zámenná zmluva zmluva
november Peter Sabol Kúpna zmluva zmluva
november František Balún Kúpna zmluva zmluva
november Mário Baranovič Kúpna zmluva zmluva
november Slavomír Jančík Kúpna zmluva zmluva
november Katarína Chomaničová Kúpna zmluva zmluva
november Ján Kopy Kúpna zmluva zmluva
november Daniela Repická Kúpna zmluva zmluva
október Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  Zmluva o NFP zníženie energegickej náročnosti budovy OcÚ zmluva
október Dozoring Prešov s.r.o. stavebný dozor budova OcÚ zmluva
október Dozoring Prešov s.r.o. stavebný dozor fotovoltika zmluva
september Funny sport s.r.o. zmluva o dielo zmluva
september Sagansport s.r.o. zmluva o dielo zmluva
september Východoslovenská distribučná a.s. zmluva o prístupe do distribučnej siete zmluva
 august Slovenská inovačná energetická agentúra Zmluva o NFP fotovoltická elektráreň Kvakovce zmluva
júl Slovenská sporiteľňa a.s. zmluva o dotačnom účte fotovoltika zmluvy
júl Východoslovenská distribučná a.s. zmluva o budúcej zmluve Nábrežná promenáda a komerčné objekty služieb zmluva
júl Východoslovenská distribučná a.s. zmluva o budúcej zmluve Nábrežná promenáda a komerčné objekty služieb zmluva
jún Ecostone s.r.o. zmluva o dielo

zmluva

čestné vyhlásenie

ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 harmonogram prác

Príloha č. 3  doklad o poistení

Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

jún Ľudovít Bakulár kúpna zmluva zmluva
máj Pinky production s.r.o. nájomná zmluva zmluva
máj Rastislav Wilgan kúpna zmluva zmluva
máj Rimi security Bardejov s.r.o. zmluva o dielo

zmluva

Príloha č. 1

apríl Farnosť Slovenská Kajňa nájomná zmluva zmluva
apríl Orange Slovensko a.s. nájomná zmluva zmluva
apríl Jannika - Jana Foľtanova nájomná zmluva zmluva
marec Darina Hudáková kúpna zmluva zmluva
marec Valéria Servátková kúpna zmluva dodatok č. 1 
marec Jozef Slanina kúpna zmluva zmluva
marec Anton Lévay kúpna zmluva zmluva
február Jaroslav Barla kúpna zmluva zmluva
február Ján Kyslan a spol. kúpna zmluva zmluva
február Martin Balický kúpna zmluva zmluva
február

Marcel Mitaľ

kúpna zmluva zmluva
február Danka Farkašová kúpna zmluva zmluva
január Ján Kubus kúpna zmluva zmluva
január Anna Hencovská kúpna zmluva zmluva
január Martina Durkajová kúpna zmluva zmluva
január Martin Balaník kúpna zmluva zmluva
január Jana Gazdíková kúpna zmluva zmluva
január Dária Tureková kúpna zmluva zmluva
január Valéria Servátková kúpna a zámenná zmluva zmluva
január Milena Trybulová kúpna zmluva zmluva
január Vincent Fuňák kúpna zmluva zmluva
január Ladislav Šoganič kúpna zmluva zmluva
január Jakub Gryboš kúpna zmluva zmluva
január Peter Šercel kúpna zmluva zmluva
január Michal Babjačok kúpna zmluva zmluva
január Jozef Lacko kúpna zmluva zmluva
január Helena Lukáčová kúpna zmluva zmluva
január Zuzana Čintalová kúpna zmluva zmluva
január Peter Bomba kúpna zmluva zmluva
január Marcel Fiedor kúpna zmluva zmluva
január Martin Bosák kúpna zmluva zmluva
január Mikuláš Drobňák kúpna zmluva zmluva
január Branislav Feriančik kúpna zmluva zmluva
január Danka Hrubyová kúpna zmluva zmluva
január Juraj Radík a Emília Radiková kúpna zmluva zmluva
január Imrich Košalko a Zuzana Košalková kúpna zmluva zmluva
január Martina Bencúr kúpna zmluva zmluva
január Jaroslav Varga kúpna zmluva zmluva
január Pavol Malý kúpna zmluva zmluva
január

Peter Jozefov

kúpna zmluva zmluva
január Danka Vallová kúpna zmluva zmluva
január Emília Bucková kúpna zmluva zmluva
január Pavol Baran kúpna zmluva zmluva

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2022

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
december DD-ARCH s.r.o. zmluva zmluva
november Vladimír Tabaka zmluva zmluva
november Ing. Iveta Sabaková zmluva zmluva
september Pôdohospodárska platobná agentúra dodatok č. 1 Dodatok č. 1
september Sagansport s.r.o. zmluva o dielo

zmluva

Príloha č. 1

Príloha č. 2

júl Kooparativa pojišťovna a.s. PZP zmluva
máj Jannika Jana Foľtanová nájomná zmluva zmluva
máj Pinky production s.r.o. nájomná zmluva zmluva
máj Elpra Košice s.r.o. zmluva o dielo zmluva
máj STK reality s.r.o. kúpna zmluva zmluva
máj Rastislav Lavrík kúpna zmluva zmluva
máj Kvetoslava Kobielská kúpna zmluva zmluva
máj Juraj Beľan dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve dodatok č. 1
máj Jaroslav Kamenický zmluva o zriadení vecného bremena zmluva 
máj Ivan Vysoký kúpna zmluva zmluva
máj StavHex s.r.o. rámcová zmluva cesty zmluva
máj Mourez s.r.o. rámcová zmluva cesty zmluva
máj Pôdohospodárska platobná agentúra zmluva o NFP park zmluva
máj Tatiana Kozlová Dodatok č. 1 dodatok č.1
apríl Ing. Richard Soporský zmluva o dielo

zmluva

Príloha č. 1

apríl Vladimír Sirník kúpna zmluva zmluva
apríl Jozef Holomani kúpna zmluva zmluva
apríl Martin Balánik kúpna zmluva zmluva 
apríl Anna Albertová kúpna zmluva zmluva
marec Dozoring Prešov s.r.o. zmluva zmluva
marec Martin Harmaňoš kúpna zmluva zmluva
marec Alica Ševcová kúpna zmluva zmluva 
marec Peter Sabol kúpna zmluva zmluva
marec Juliána Tomková kúpna zmluva zmluva
marec Ivan Lenko Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Dodatok č.1 
marec Milan Ploskuňák kúpna zmluva zmluva
marec Martin Novák kúpna zmluva zmluva 
marec Stanislav Semjan kúpna zmluva zmluva 
marec Marcel Fiedor kúpna zmluva zmluva
marec Peter Dzurňák kúpna zmluva zmluva
marec Juraj Beľan kúpna zmluva zmluva
marec Radovan Kokavec kúpna zmluva zmluva
marec Juraj Madej kúpna zmluva zmluva
marec Jozef Vaľko a Viera Vaľková kúpna zmluva zmluva
marec Ján Vaľko kúpna zmluva zmluva
marec Andrea Maďarová  a Dagmar Vrábeľová kúpna zmluva zmluva 
február Vladimír Polomský kúpna zmluva zmluva
február Martin Šenitko kúpna zmluva zmluva
február Ján Drutár kúpna zmluva zmluva 
február Ing. Peter Bodor mandátna zmluva odborný lesný hospodár zmluva
február Peter Michalov zámenná zmluva zmluva
február Radovan Lehocký kúpna zmluva zmluva
február Ján Kravec kúpna zmluva zmluva 
február Stanislav Terefenko kúpna zmluva zmluva 
február Marián Onderko kúpna zmluva zmluva
február Slovenská Sporiteľňa a.s. zmluva o bežnom účte

zmluva o účte Komunál 

Dodatok transparenntý účet 

Zmluva B2

Sadzobník  

február Tatiana Kozlová kúpna zmluva zmluva 
február Teodor Hrehovčík kúpna zmluva zmluva 
február Matúš Ondovčák kúpna zmluva zmluva
február Róbert Kovaľ kúpna zmluva zmluva
 február Dušan Šindlery kúpna zmluva zmluva
 február Andrea Slaninková kúpna zmluva zmluva
 február František Andrejčák kúpna zmluva zmluva
február Boskov s.r.o. zmluva o dielo zmluva
február Ing. Miroslav Leško - Miles projekt zmluva o dielo

zmluva

schéma uzemia

február Milan Borodáč kúpna zmluva zmluva
február František Babič kúpna zmluva zmluva
február Ján Tirpák kúpna zmluva zmluva
február Dušan Balický kúpna zmluva zmluva
február Andrej Fedor kúpna zmluva zmluva
február Andrej Haník kúpna zmluva zmluva
február Darina Hudáková kúpna zmluva zmluva
február Ivan Lenko kúpna zmluva zmluva
február António Janev kúpna zmluva zmluva
február Anna Malejčíková kúpna zmluva zmluva
február Dušan Siman kúpna zmluva zmluva
január Ján Kubus kúpna zmluva zmluva
január Oto Zajac kúpna zmluva zmluva
január Danka Hrubyová kúpna zmluva zmluva
január Štefan Ocilka kúpna zmluva zmluva
január Ivana Baranová kúpna zmluva zmluva
január Miroslav Dzura kúpna zmluva zmluva
január Ľubomír Ľoch kúpna zmluva zmluva
január Slavomír Jančík kúpna zmluva zmluva
január Ján Kopy kúpna zmluva zmluva
január Jozef Slanina kúpna zmluva zmluva 
január Eva Baranová kúpna zmluva zmluva
január Jaroslav Kamenický kúpna zmluva zmluva
január Dušan Turanský kúpna zmluva zmluva 
január František Haník kúpna zmluva zmluva
január Jaroslav Haník kúpna zmluva zmluva
január Jaroslava Hrošová kúpna zmluva zmluva
január Imrich Košalko kúpna zmluva zmluva
január René Trybula kúpna zmluva zmluva

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2021 

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
december Timeo s.r.o. Dodatok č. 6 Dodatok č. 6
november RIMI Security BJ s.r.o. Dodatok č. 3 Dodatok č. 3
november Dušan Čabala kúpna zmluva

zmluva

príloha uznesenie

október RamontBuilding s.r.o. spracovanie žiadosti o NFP  zmluva
júl Sport service s.r.o. Dodatok č. 2 

Dodatok č 2
Príloha č. 1

jún Mikuláš Janičo zmluva zmluva
jún OTP Banka a.s. zmluva

dodatok č. 1

Všeobecné úverové podmienky

jún Biokamin EU s.r.o. zmluva zmluva
jún Vojtech Kmec zmluva zmluva
jún Ján Rybár zmluva zmluva
jún GS EUROTHEMR MONT s.r.o. zmluva zmluva
jún ELPRA - KOŠICE s.r.o. zmluva o dielo zmluva
jún Dozoring Prešov s.r.o. zmluva zmluva
jún Rimi-security Bardejov s.r.o. dodatok č. 2

dodatok č. 2

príloha č. 1A

príloha č. 1B

príloha č. 2 

máj MUDr. Alena Basistová dodatok č. 1 dodatok č.1
máj OTP Banka Slovensko a.s. dodatok č. 1 k zmluve

dodatok

všeobecné úverové podmienky

máj Static studio s.r.o. zmluva o dielo zmluva
máj Containex s.r.o. nájomná zmluva zmluva
apríl Ekonconsult s.r.o. nájomná zmluva zmluva
apríl Patrik Sajko a Jozefína Sajková zámenná zmluva zmluva
apríl MUDr. Alena Basistová kúpna zmluva zmluva
apríl Ing. Iveta Sabaková mandátna zmluva zmluva
marec Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave dohoda dohoda
marec Stanislav Hricko kúpna zmluva zmluva
február Dominik Mižov kúpna zmluva zmluva
február Ján Potaš kúpna zmluva zmluva
február Ing. Ján Tirpák kúpna zmluva zmluva
február Jaroslav Kozák kúpna zmluva zmluva
febrár Timeo s.r.o. Dodatok č. 5 k zmluve o dielo dodatok č. 5
február css-stav s.r.o. Rámcová dohoda zmluva
február Doprastav a.s. Rámcová dohoda zmluva
február Anna Fazekašová Kúpna zmluva zmluva
február Timeo s.r.o. Dodatok č. 4 k zmluve o dielo dodatok č.4
február Renáta Ihnátová Kúpna zmluva zmluva
február Martin Balaník Kúpna zmluva zmluva
február Jozef Mačej Kúpna zmluva zmluva
február Bc. Zuzana Valčová Kúpna zmluva zmluva
február Jozef Slanina Kúpna zmluva zmluva
február Tibor Vyslocký Kúpna zmluva zmluva
február Ing. Marcela Kurillová Kúpna zmluva zmluva
február Miroslav Bosák Kúpna zmluva zmluva
február Boskov s.r.o. Zmluva o dielo zmluva
január

Ing. Miroslav Jop

Kúpna zmluva zmluva
január Ing. Ľubomír Tóth Kúpna zmluva zmluva
január Mgr. Igor Lengvarský Kúpna zmluva zmluva
január František Mihálik Kúpna zmluva zmluva
január Ján Drutár Kúpna zmluva zmluva
január Milan Petrík Kúpna zmluva zmluva

 

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2020

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
december Juraj Šandrej Kúpna zmluva zmluva
december Ľubomír Ľoch Kúpna zmluva zmluva
december Ján Keresteš Kúpna zmluva zmluva
december Sport service s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o dielo dodatok č. 1
december doc. Ing. František Babič Kúpna zmluva zmluva
december Mgr. Irena Popovičová Kúpna zmluva zmluva
december Jana Perželová Kúpna zmluva zmluva
december Dušan Kavčák Kúpna zmluva zmluva
december Ján Vaľko Kúpna zmluva zmluva
december Ján Hromuľák Kúpna zmluva zmluva
december JUDr. Mikuláš Drobňák Kúpna zmluva zmluva
december Mgr. Martin Tabačko Kúpna zmluva zmluva
december Ing. František Ivančo Kúpna zmluva zmluva
december Anna Hladká Kúpna zmluva zmluva
december Lýdia Lichvárová Kúpna zmluva zmluva
december Ing. Ján Danko Kúpna zmluva zmluva
december Peter Popadič Kúpna zmluva zmluva
december Oto Boldižár Kúpna zmluva zmluva
december Timeo s.r.o. Dodatok č. 3 k zmluve o dielo dodatok č. 3
december Martina Durkajová Kúpna zmluva zmluva
december Frederik Kóczi Kúpna zmluva zmluva
december Mgr. Dušan Durkaj Kúpna zmluva zmluva 
december MVDr. Milan Šulič Kúpna zmluva zmluva
december Ing. Zuzana Čintalová Kúpna zmluva zmluva
december Ing. Martin Novák Kúpna zmluva zmluva
november Timeo s.r.o. Dodatok č. 2 dodatok č. 2
november Úradovňa plus s.r.o. zmluva o dielo účtovné služb zmluva
december STU fakulta architektúry zmluva o dielo objekty služieb promenáda zmluva
november Timeo s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zmluva
október Elektroservis VV kúpna zmluva zmluva
október Dozoring Prešov s.r.o. zmluva o dielo stavebný dozor ihrisko zmluva
október René Trybula kúpna zmluva zmluva
október Ing. Branislav Lukáč kúpna zmluva zmluva
október Stanislav Béreš kúpna zmluva zmluva
október Marián Gurega kúpna zmluva zmluva
október Marián Gurega kúpna zmluva zmluva
október Stanislav Béreš kúpna zmluva zmluva
október Ján Titecký kúpna zmluva zmluva
október Lukáš Ivan kúpna zmluva zmluva
september OTP Banka Slovensko a.s. Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere bezpečnostný systém

zmluva

príloha k zmluve

september Obec Bžany Zmluva o zriadení vecného bremena - cyklistický chodník  Dobrá - Tíšava zmluva
júl Rimi security Bardejov s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo BS/PK/201706 Bezpečnostný systém v obci Kvakovce a RO Domaša Dobrá zmluva
máj Timeo s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo kult. dom dodatok č. 1
máj Daneš Daniel Kúpna zmluva pozemok Ku vleku zmluva
máj MM Partners plus rámcová zmluva zmluva
máj OTP Banka Slovensko a.s. úverová zmluva rek.kult.domu

zmluva

príloha

 máj Ladislav Mitaľ nájomná zmluva zmluva
máj Ekonconsult s.r.o. nájomná zmluva zmluva
apríl Gastrogalaxi s.r.o. kúpna zmluva

zmluva

Príloha k zmluve č. 1

apríl Bismont s.r.o. kúpna zmluva zmluva
apríl Jaroslav Haník kúpna zmluva zmluva
apríl Dozoring Prešov s.r.o. mandátna zmluva zmluva 
apríl Jozef Slanina kúpna zmluva zmluva
apríl Ing. Mikuláš Soták kúpna zmluva zmluva
apríl Ing. Peter Kovalčin kúpna zmluva zmluva
apríl MUDr. Igor Mihok kúpna zmluva zmluva
apríl Ing. Vladimír Višňovský kúpna zmluva zmluva
marec Ing. Ján Bendžala kúpna zmluva zmluva
marec Helena Tecáková kúpna zmluva zmluva
marec Pavol Košuda kúpna zmluva zmluva
marec Pavol Kožár kúpna zmluva zmluva
marec RNDr. Valéria Novikmecová kúpna zmluva zmluva
marec Tibor Mocsári kúpna zmluva zmluva
marec Ing. Ján Kravec kúpna zmluva zmluva
marec Ján Vaľko kúpna zmluva zmluva
marec Jozef Gajdoš kúpna zmluva zmluva
marec Martin Mihok kúpna zmluva zmluva
marec Stanislav Hreha kúpna zmluva zmluva
marec Pavol Fabián kúpna zmluva zmluva
marec Ján Ondovčák kúpna zmluva zmluva
marec Juliana Chovancová kúpna zmluva zmluva
marec JUDr. Michal Boroň kúpna zmluva zmluva
marec Dušan Balický kúpna zmluva zmluva
marec Ing. Milan Hlač kúpna zmluva zmluva
marec Peter Jozefov kúpna zmluva zmluva
marec Martin Polák kúpna zmluva zmluva
marec JUDr. Ivan Mikloš kúpna zmluva zmluva
marec Mária Venceľová kúpna zmluva zmluva
marec Ingrid Poldruhá kúpna zmluva zmluva
marec Michal Hlad kúpna zmluva zmluva
marec Techado s.r.o. zmluva o dielo strecha KD

zmluva

priloha rozpocet

priloha harmonogram

február mmcité2 s.r.o. kúpna zmluva kiosky zmluva
 január Ing. Peter Kolár zmluva o dielo park v obci zmluva
január RB Baran Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo dodatok č.1

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2019

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
november Vladimír Tabaka nájom elektrickej prípojky zmluva
november Diervilla s.r.o. spracovanie žiadosti o NFP Sadové úpravy zmluva
november PPA zmluva o NFP varovný systém zmluva
október IMB group s.r.o. zmluva na vývoz dreva zmluva
október Dozoring Prešov s.r.o. stavebný dozor kultúrny dom zmluva
august Mária Palušová nájomná zmluva pozemok zmluva
august Diervilla s.r.o. zmluva o dielo implementácia projektu Kultúrny dom zmluva
august Timeo s.r.o. zmluva o dielo

zmluva

príloha č. 1b

príloha č. 1b eli

predbežný harmonogram

júl Úrad podpredsedu vlády SR zmuva o poskytnutí RP  zmluva
júl PeSt s.r.o. Nájomná zmluva zmluva
júl Real Security s.r.o. Kúpna zmluva zmluva
júl Róbert Baran - RB zmluva o dielo - stabilizácia svahu zmluva
jún MobileTech s.r.o. zmluva na sms parkovanie zmluva
máj SAŽP Dodatok č. 3 k zmluve o NFP kompostéry dodatok č. 3
máj PPA zmluva o NFP rek.kult.domu zmluva
máj mmcité2 s.r.o. kúpna zmluva informačný kiosk zmluva
máj Sport Service s.r.o. zmluva o dielo multifunkčné ihrisko zmluva
máj Mourez s.r.o. zmluva o dielo cesty asfalt zmluva
máj PamirLinePlus s.r.o. zmluva o dielo cesty betón zmluva
máj Lumix trade spol. s r.o. kúpna zmluvav 12.5.2019 kúpna zmluva
apríl TTP Consulting s.r.o. kúpna zmluva kompostéry zmluva
apríl rodina Hurných zámenná zmluva zámenná zmluva 
marec Natur-pack s.r.o. dodatok č. 2 dodatok č. 2
január SAŽP - kompostéry dodatok č. 2 dodatok č. 2
január Jaroslav Hlač kúpna zmluva zmluva
január Ing. Ján Kmeč kúpna zmluva zmluva
január Milan Andrejcová kúpna zmluva zmluva
január Iveta Haššová kúpna zmluva zmluva
január Róbert Vrabeľ kúpna zmluva zmluva
január Anna Janevová kúpna zmluva zmluva
január Andrea Slaninková kúpna zmluva zmluva
január Ing. Dominik Mižov kúpna zmluva zmluva
január Patrik Varhola kúpna zmluva zmluva
január Michal Kočiš kúpna zmluva zmluva
 január Tamara Egan Beňová kúpna zmluva zmluva
 január MUDr. Michal Horánsky kúpna zmluva zmluva
 január

JUDr. Danka Farkašová

kúpna zmluva zmluva
 január  Ing. Kamil Šindlery kúpna zmluva zmluva

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2018

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
december Peter Bodor kúpna zmluva zmluva
december Ing. Andraščík audit 2017 zmluva
december Ekonn spol. s r.o. Dodatok č. 1 zmluva
november Božena Humeníková kúpna zmluva zmluva
november Dozoring Prešov s.r.o. mandátna zmluva zmluva
október Uradovňa plus s.r.o. zmluva o dielo zmluva
október Eurokomp group s.r.o. kúpna zmluva kompostéry zmluva
október Jaroslav Haník kúpna zmluva zmluva
september SVK Tech Capital s.r.o. kúpna zmluva kosačky 27.9.2018 zmluva
jún Pamir Line plus s.r.o. rámcová zmluva cesty časť B zmluva
jún Mourez s.r.o. rámcová zmluva cesty časť A zmluva
jún Silvia Polačková dohoda o WC vyhlásenie
jún Pro Global s.r.o. dohoda o WC vyhlásenie
jún MT Gastro s.r.o. dohoda o WC vyhlásenie
jún Sofia s.r.o. dohoda o WC vyhlásenie
jún VVS a.s. Zmluva o vecnom bremene zmluva
 jún VVS a.s. Zmluva o postúpení práv zmluva
jún VVS a.s. Kúpna zmluva zmluva
jún VVS a.s. Kúpna zmluva zmluva
jún Gasmonta s.r.o. dohoda o urovnaní zmluva
jún Nadácia Slovenskej sporiteľne darovacia zmluva zmluva
jún Ekonn spol. s r.o.  Rámcová zmluva verejné osvetlenie
jún CZIPO s.r.o. Zmluva o dielo JPÚ

zmluva

pril. č.1

máj Peter Štofanko Darovacia zmluva

zmluva

máj Boskov s.r.o. Zmluva o dielo zmluva
máj Ing. Iveta Sabaková Mandátna zmluva zmluva
máj Imrich Béreš Kúpna zmluva zmluva
máj Štefan Lukáč, Ing. Kúpna zmluva zmluva
máj Tamara Egan Beňová, RNDr., PhDr. Kúpna zmluva zmluva
máj Richard Schneider, Mgr. Kúpna zmluva zmluva
máj Marián Mokroluský Kúpna zmluva zmluva
máj Milan Andrejco Kúpna zmluva zmluva
apríl Marius Pedersen a.s. dodatok k zmluve o vývoze odpadu priloha č. 8
marec Stanislav Korčinský Darovacia zmluva zmluva
marec O2 Slovensko a.s. nájomná zmluva zmluva
marec Mária Lunterová Kúpna zmluva zmluva
marec Jozef Albert Kúpna zmluva zmluva
marec Peter Jozefov Kúpna zmluva pozemok Domaša zmluva
február Enviromentálna energ.ag. zmluva na spracovanie žiadosti o NFP zmluva
február Adamčík Martin a spol. Zmluva pozemok na kompostovisko zmluva
január Ministerstvo životného prostredia SR Dodatok k zmluve o NFP zmluva

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2017

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
december Stanislav Hricko Darovacia zmluvy pozemok cesta zmluva
december Bachledová Marta a spol. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Lesy SR š.p. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Goga Daniel Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Kačmárová Mária, Mgr. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Hofierka Matúš Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Ortutay Štefan, Ing. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Onderko Ján, Mgr. Kúpna zmluva pozemok nevyužívaný zmluva
 december Cuker Dušan, Mgr. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Jakubko Slavomír Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Lacko Jozef Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Hurta Dušan, JUDr. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Hermanovská Vladimíra Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Štofanková Gabriela Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Vargová Danka, PhDr. Ing. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Petríková Anna, Ing. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Gernáth Ľubomír, MUDr. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Hlač Milan, Ing. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Višňovský Juraj Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Novotný Peter Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Varínsky Ľubomír, Ing. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
 december Haššová Iveta Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Tomková Janka Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Kostelník Peter Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Kóczi Frederik Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Horánsky Michal, MUDr. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Tabačko Martin, Mgr. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Hittmar Ján, Mgr. Kúpna zmluva pozemok k chate zmluva
december Ing. Kobzoš Peter audit obce za rok 2016 4.12.2017 zmluva
november Rimi-security Bardejov s.r.o. Bezpečnostný a varovný systém v obci Kvakovce a R.O. Dobrá 27.11.2017 zmluva
november Plynmont Humenné s.r.o. Rekonštrukcia Kultúrneho domu 27.11.2017 zmluva
október MEVA-SK s.r.o. Rožňava Dodatok č. 1 k zmluve č. Z201725182_Z Dodatok č. 1
júl MEVA-SK s.r.o. Rožňava Kúpna zmluva č. Z201725182_Z zmluva
august AGROKOM-PLUS s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve dodatok č. 1
apríl Albera Slovensko s.r.o. malé úžitkové vozidlo, 26.4.2017 zmluva
máj Agrokom-plus spol. s r.o. traktor, vlečka, 23.5.2017 zmluva
jún Ministerstvo ŽP Dodatok č. 2 k zmluve o NFP

dodatok č. 2

predmet podpory

jún Ministerstvo ŽP Dodatok č.1 k zmluve o NFP

dodatok č.1

príloha č. 1 

príloha č. 4 

jún SVP š.p. Nájomná zmluva Národné centrum vod.šport. zmluva
máj Jakor s.r.o. Zmluva o zriadení vecné bremena 9.5.2017 zmluva
máj Štefan Straka Dohoda o urovnaní 9.5.2017 zmluva
máj RamonBuilding s.r.o. Dodadok č. 1 k zmluve o dielo 2.5.2017 zmluva
február Jozefína Sajková Kúpna zmluva 23.1.2017 zmluva
február

RamonBuilding s.r.o.

zmluva o dielo 21.2.2017 zmluva
január Ministerstvo ŽP zmluva o NFP 18.1.2017 zmluva

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2016

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
december Pavol Olach kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Martina Tkáčová kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Miloš Servátka kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Eduard Bartko kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Anna Hrehová kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Anton Petko kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Michal Šafran kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Alena Paveleková kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Jaroslav Hlač kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Milan Hlač kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Irena Ropovíková kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Mária Vachalíková kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Tomáš Lešo kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Ján Tomko kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Jozef Albert kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december M a D Breznoškáčkové kúp. zml. a zml. o vec. bremene 12.12.2016 zmluva
december Janko Janev kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Andrej Mašlej kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Mirlsav Bosák kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Božena Plišková kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Mikulád Drobňák kúpna zmluva 12.12.2016 zmluva
december Michal Hlad kúpna zmluva 12.12.2016  zmluva
december ČEZ Slovensko s.r.o. Zmluva o dodávke elektrickej energie zmluva
december ČEZ Slovensko s.r.o. Zmluva o dodávke elektrickej energie zmluva
október Ing. Peter Kobzoš zmluva o dielo 12.10.2016 zmluva
október MHSR dodatok k zmluve č.1  7.9.2016 zmluva
október Lux velin n.o. nájomná zmluva 14.9.2016 zmluva
september Jozefína Sajková kúpna zmluva 9.9.2016 zmluva
máj Reja Forest s.r.o. kúpna zmluva 24.5.2016 zmluva
máj Envir. energ. agentúra zmluva o dielo 9.5.2016 zmluva
máj Vasiľ Rabajda kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Peter Bialy kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Tibor Mocsári kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Anna Špyrková kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Tomáš Lešo a spol. kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Milan Stoják kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Ján Terifaj kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Zuzana Butalová kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Peter Gašparovič kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Jaroslav Hroš kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Jaroslav Kozák zámenná zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Ján Čorej kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Miroslav Dzura kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Vasiľ Rabajda kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Marcel Fiedor kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Jaroslav Kamenický kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Peter Kráľ kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj M.Macuga a P.Kerekeš kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Dušan Sninčák kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva 
máj Stanislav Onderko kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Ladislav Gabani kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Juraj Semjan kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Dušan Kavčák kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Miroslav Pažúr kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Dušan Pajdlhauser kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Milan Jakubov kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Jozef Slanina kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Martin Pipa kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Beáta Kovalíková kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva 
máj Pavel Kerekeš kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva 
máj Viera Potičná kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva 
máj Danka Hrubyová kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Eduard Bartko kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Igor Varga kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Gabriel Svoreň kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva 
máj Miloš Martinovič kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj Ján Drutár kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva 
máj Dušan Cuker a manž. kúpna zmluva 3.5.2016 zmluva
máj M. Tóthová a P.Tóth zámenná zmluva 3.5.2016 zmluva
apríl Anna Ruttkayová kúpna zmluva na predaj pozemku zmluva
marec Roman Dubnička Dodataok č. 1 k ZoD 30.3.2016 zmluva
marec Dozoring Prešov s.r.o. stavebný dozor rekonštrukcia verejného osv. zmluva
február Tiburon s.r.o. zmluva o idelo Žiadosť fondy EÚ 26.2.2016 zmluva 
február Project Consult s.r.o. zmluva o dielo Žiadosť fondy EU 12.2.2016

zmluva

február Boskov s.r.o. zmluva o dielo Územný plán zmeny z 19.2.2016 zmluva
február Ján Duda pluh na sneh z 12.2.2016 zmluva
február Project Consult s.r.o. zmluva o dielo Žiadosť o fondy EÚ 2.2.2016 zmluva 
február Vlastníci pozemkov náj. zml. o bezpl. prenájme pre obec 5.2.2016 zmluva 
január Ing. Iveta Sabaková mandátna zmluva 27.1.2016 zmluva
       

 

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2015

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
december SEIPA s.r.o. zmluva o poskyt. služieb účtovníctvo 21.12.2015 zmluva
december Mgr. Roman Dubnička zmluva o dielo na svetelnotechnické meranie zmluva
 december  OTP Banka Slovensko  zmluva o založení pohľ. č. 5004/15/071-ZZ-01 zmluva
 december  OTP Banka Slovensko  zmluva o úvere číslo 5004/15/072 z 21.12.15  zmluva
 december  OTP Banka Slovensko  zmluvo o úvere číslo 5004/15/071 z 21.12.15 zmluva
 december  O.S.V.O. comp. a.s.   zmluva o dielo na rekonštrukciu VO zmluva
december Ing. Martin Gavura predaj nepotrebnej techniky 2. kolo zmluva
december Agrobio-Wood s.r.o. prenájom ornej pôdy za účelom hospodárenia zmluva
november VVS a.s. Nájomná zmluva na pozemok zmluva
november Agrobio-Wood s.r.o. zmluva o zebezpečení zimnej údržby zmluva
 október SVP š.p.  dohoda o verejnoprospešnej spolupráci zmluva
október Accept Audit Consulting  účtovníctvo zmluva
 október Jozef Zeleňák  Praga V3S s navijákom zmluva
 október Jozef Zeleňák  Hasičská striekačka zmluva
 október Ján Tutko  Príves STS T2PS  zmluva 
 október Ján Tutko   3 radlicový pluh BOMET zmluva
 október Ján Tkáč  4 radlicový pluh Bomet zmluva
 október Ľubica Terebeššyová  Rotačná kosačka a príves SDS T5 zmluva
 október Zdeno Oberle  Škoda Forman VT478 BF zmluva
 október Zdeno Oberle  Škoda Felícia VT497 BM zmluva
 október Ing. Michal Mrážik  Zetor 8011 zmluva
 október Mgr. Michaela Miklošová  Elektrocentrála 15 kWa zmluva
 október Pavol Jurkech  Zetor 7245 VT848AA zmluva
 október J.M.-Slovakia s.r.o.  Kompresor DK611 zmluva
 október Ing. Martin Gavura  Praga V3S zmluva
 október Ján Duda  Elektrocentrála 4KVA zmluva
júl I&Z Tender s.r.o. zmluva o službách pre verejné obstarávanie zmluva
júl MGP Milan Groško prevádzka cintorína zmluva
jún Recyklačný fond  o poskytovaní prostriedkov zmluva
apríl Made s.r.o. ukončenie spolupráce zmluva
marec Accept audit consulting dodatok č. 1 k zmluve o dielo zmluva
marec SWAN a.s. sowtvér zmluva
máj VSD a.s. vecné bremeno zmluva
január Naj s.r.o. ukončenie spolupráce zmluva
 január Ján Ondovčák dohoda o urovnaní zmluva
 január Ján Ondovčák návrh na platobný rozkaz zmluva

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2014

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
december

Accept audit consulting  s.r.o.

zmluva o dielo PDF zmluva o dielo
 december Jozef Gavura zmluva o zimnej údržbe PDF zmluva o zimnej údržbe

 

Zmluvy uzatvorené obcou Kvakovce rok 2011

Mesiac Zmluvný partner Popis PDF
august   zámenná zmluva zmluva 19.8.2011   
 november    kúpna zmluva zmluva 23.11.2011
november   kúpna zmluva zmluva 18.11.2011
november   kúpna zmluva zmluva 22.11.2011
december   kúpna zmluva zmluva 2.12.2011
júl Úrad vlády SR zmluva zmluva 2.12.2011
november   kúpna zmluva zmluva 7.11.2011
október   zámenná zmluva zmluva o zamene