Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna a zajtra Oľga.

Do začitaku olympijskýh hier ostáva 4 dni.

Hlásenie trvalého pobytu:

Zákonná úprava:

§ 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vybavuje:

Obecný úrad aj v teréne na Domaši po kontaktovaní obecného úradu.
 

Osoby, ktoré v súčasnosti vybavujú danú činnosť:

Mgr. Janka ČIKOTOVÁ – pracovníčka OcÚ

Mgr. Martina PERHÁČOVÁ - pracovníčka OcÚ

Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – zástupkyňa starostu obce

 

Kontakt:

057 / 44 94 154057 / 44 94 154, 0918 513 324

 

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí


- platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak sa jedná o prihlásenie zo zahraničia


- list vlastníctva - v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu alebo bytu, alebo rozhodnutie o povolení vkladu


- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom
lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo bytu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva) 
 

- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne (k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva)
 

Poplatok:

bez poplatku
 

Lehota na vybavenie:

na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

 

Tlačivá na súhlas s trvalým pobytom pre vlastníka nehnuteľností:

SÚHLAS S TRVALÝM POBYTOM OD VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI FYZICKEJ OSOBY

SÚHLAS S TRVALÝM POBYTOM OD VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI PRÁVNICKEJ OSOBY