Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. apríla 2024, meniny má Slavomír a zajtra Vojtech.

Do začitaku prázdnin ostáva 70 dní.

Komisia majetková

Komisia je poradným orgánom obecného zastupiteľstva. Rozhoduje o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú disponovania s majetkom obce, prerokováva všetky majetkové prevody, o ktorých rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Komisia majetková na roky 2022 - 2026

P.č.  Meno a priezvisko Oblasť Kontakt
1. Mgr. Martina PERHÁČOVÁ predsedníčka komisie 0918 513 324
2. Ing. Ján ONDERIŠIN podpredseda komisie 0905 373 851
3. Bc. Andrea TUTKOVÁ  poslankyňa OZ  0908 677 821
4. Jana URBANČOKOVÁ poslankyňa OZ  0915 033 937
5. Marian MOKROLUSKÝ obyvateľ Dobrá 0905 508 365
7. Jaroslav DUPAĽ  občan obce 0948 780 202
8. Mgr. Milan PETRÍK za združenie chatárov 0905 623 630

 

 

Komisia majetková na roky 2020 - 2022

P.č.  Meno a priezvisko Oblasť Kontakt
1. Mgr. Martina PERHÁČOVÁ predsedníčka komisie 0918 513 324
2. Ing. Ján ONDERIŠIN podpredseda komisie 905 373 851
3. Matúš ONDOVČÁK poslanec  OZ 0944366 633
4. Anna JANEVOVÁ obyvateľka Dobrej 917 364 020
5. Marek FOĽTAN poslanec  OZ 0907 187 514
6. Ján ČIKOT poslanec  OZ 0915 141 054
7. František TUTKO poslanec  OZ 0915 259 986
8. Mgr. Milan PETRÍK za združenie chatárov 905 623 630

 

Komisia majetková na roky 2018 - 2020

Mária Dančová sa vzdala členstva komisii z pracovných dôvodov v roku 2020.
P.č.  Meno a priezvisko Oblasť Kontakt
1. Mária DANČOVÁ predsedníčka komisie 907 122 432
2. Ing. Ján ONDERIŠIN podpredseda komisie 905 373 851
3. Matúš ONDOVČÁK poslanec  OZ 0944366 633
4. Anna JANEVOVÁ obyvateľka Dobrej 917 364 020
5. Marek FOĽTAN poslanec  OZ 0907 187 514
6. Ján ČIKOT poslanec  OZ 0915 141 054
7. František TUTKO poslanec  OZ 0915 259 986
8. Mgr. Milan PETRÍK za združenie chatárov 905 623 630

 

 

História majetkových komisií obce Kvakovce 

 

Obdobie rokov 2015 - 2018

Zoznam členov Komisie majetkovej:
P.č.  Meno a priezvisko Oblasť Kontakt
1. Mária DANČOVÁ predsedníčka komisie 907 122 432
2. Ing. Ján ONDERIŠIN podpredseda komisie 905 373 851
3. Juraj ARENDÁŠ poslanec  OZ 905 829 534
4. Anna JANEVOVÁ poslankyňa OZ 917 364 020
5. Ing. František TOMKO poslanec  OZ 915 651 439
6. Mgr. Milan PETRÍK za združenie chatárov 905 623 630

 

Obdobie rokov 2010 - 2013 

Zoznam členov komisie pre disponovanie s majetkom obce:

 

P.č.  Meno a priezvisko Oblasť Kontakt
1. Agáta Ondovčáková predsedníčka komisie 0905 368 245
2. JUDr. Pavol Urbančok občan  
3. Ján Tutko poslanec OZ 0917 434 581
4. Mária Tutková občan 0915 904 380
5. Bc. Andrea Tutková občan 0908 677 821
6. Zdenko Magnus poslanec OZ 0907 578 450
7. Mgr. Radovan Kapraľ hlavný kontrolór 0905 547 175
8. Milan Reich občan 0905 355 888