Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna a zajtra Oľga.

Do začitaku olympijskýh hier ostáva 4 dni.

Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie

Na projekte pracoval tím ľudí viac ako 8 mesiacov z rôznych pracovných komisií zriadených obecným zastupiteľstvom v obci Kvakovce, všetko na báze dobrovoľníctva. Z obecného rozpočtu sa na daný účel neminul ani cent, všetci zúčastnení tejto vízii venovali svoj voľný čas. Podrobnejší materiál vrátane možností financovania už bol zaslaný na Úrad vlády.

 

Kvôli inšpirácii boli navštívené viaceré vyspelé rekreačné strediská v zahraničí, ako je Lipno nad Vltavou v Českej republike, Mazurské jazerá v Poľsku a Lago di Garda v Taliansku.  

 

 

 

Hlavným projektantom je mladý architekt Ing. Matúš Doričko, ktorý je člen Komisie urbanizmu, architektúry a krajinotvorby v obci Kvakovce. Zámeru venoval skoro všetok svoj voľný čas.

 

Najprv vytváral podrobný 3D model územia a zátoky, kde zahrnul všetky existujúce objekty. Kvôli plávajúcej promenáde s prístavom sa zameriavalo podrobne dno, analyzovalo sa kolísanie hladiny za posledných 25 rokov a za spoluprácu v tejto oblasti treba poďakovať aj riaditeľovi SVP š.p. Romanovi Ivančovi z Košíc.

 

Autorský dozor Matúšovi robil jeho otec a zároveň predseda Komisie urbanizmu v obci Kvakovce Ing. Peter Doričko v spolupráci s Mgr. Radovanom Kapraľom - starostom obce, Ing. Martinou Timkovou - Predsedníčkou komisie cestovného ruchu, Ing. Lenkou Babinovou, Rastislavom Košalkom, Renem Pavlíkom, Ing. Katarínou Švecovou a mnohými ďalšími. 

 


Heslom prezentácie bolo konštatovanie...

 

"Slovenské more nie je v Chorvátsku, ale na Domaši".

 

Základnou myšlienkou je vybudovať turistickú infraštruktúru, ktorá oživý cestovný ruch v regióne a vytvorí impulz pre príchod drobných Slovenských rodinných investorov do podnikov ponúkajúcich služby v oblasti turizmu.

 

Požičovňa lodiek, kaviareň, penzión, obchod suvenírov, reštaurácie a mnohé iné turistické atraktivity, to všetko vytvorí priestor pre príchod domácich investorov, ktorí z globálneho pohľadu zamestnajú viac ľudí, ako jeden investor štedro dotovaný štátom.  

 

Treba uviesť, že aj napriek úprimnej snahe vlády SR investor do Vranova nad Topľou neprišiel a situáciu v okolí zhoršilo aj hromadné prepúšťanie v minioceliarni v Strážskom.

 

Okrem pozitívneho vplyvu na zamestnanosť sa podstatne zvýši  kvalita života miestnych ľudí a aj ľudí na Východnom Slovensku.  Jeden silný regionálny turistický ťahák prinesie viac života aj do okolitých hradov, zámkov, viníc, múzeí či kaštieľov.

 

Vytvorí sa priestor, aby našinci míňali peniaze doma a nie v zahraničí. Domaša je totiž v srdci Východného Slovenska a do hodiny cesty autom je z Košíc, Bardejova, Prešova aj iných miest.

 

Otvorený diaľničný úsek od Prešova až po Ružomberok je ďalším podporným argumentom. V prípade úspechu by sa podobný projekt mohol realizovať aj na iných vodných nádržiach na Slovensku podobne, ako je to napríklad projekt futbalových či hokejových štadiónov.

 

Projektový zámer počíta s podporou štátu vo výške cca. 6,5 mi. EUR a pozostáva z vybudovania:

1. Nábrežnej promenády s chodníkom slávy našich olympionikov

2. Plávajúcej vodnej promenády s prístavom pre vodné športy

3. Cyklistického chodníka medzi stediskami Dobrá a Valkov

4. Múzea športových hrdinov

 

Všetky štyri zámery sú navrhnuté z 90 % na štátnych pozemkoch vo vlastníctve SVP š.p.  Cieľom je nie len vytvoriť zázemie pre šport a oddych, ale aj priestor na inšpiráciu a pozitívne vzory pre mládež.

 

Okrem tejto základnej turistickej infraštruktúry by mali byť stanovené jasné pravidlá v území, ktoré budú záväzné pre všetkých, či už pôjde o ucelenú architektúru, koeficienty zastavanosti a mnohé iné územné regulatívy, ktoré ochránia verejný záujem.

 

 

 
Zámer vo formáte PDF vrátane širších vzhťahov:

NÁRODNÉ CENTRUM VODNÝCH ŠPORTOV, ODDYCHU A ŠPORTOVEJ HISTÓRIE