Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 20. mája 2024, meniny má Bernard a zajtra Zina.

Do začitaku prázdnin ostáva 42 dní.

Na Domaši aj v obci pribudli nové ulice

 

Obec Kvakovce v stredisku Domaša Dobrá aj v samotnej obci zaviedla celkovo 61 nových ulíc.  Došlo tiež k prideleniu nových orientačných čísiel a k odstráneniu duplicít súpisných čísiel. Stredová os všetkých ulíc bola zameraná a GPS súradnice prevzali tvorcovia navigačných systémov. Časom by sa mali objaviť v aktualizáciách navigácií.

 

Prečo bolo pomenovanie ulíc nevyhnutné?

1.       Vyššia bezpečnosť

V minulosti sa stávali prípady, keď záchranári nemohli včas poskytnúť pomoc v prípade núdze, lebo nevedeli trafiť k pacientovi a následne došlo k jeho úmrtiu. Číslovanie stavieb bolo nesystematické a chaotické. V čase, keď rozhodujú minúty zachranári márne hľadali miesto činu.

 

Mnohé chaty sú postavené mimo cestu v lese a v prípade potreby bolo ťažké vysvetliť operátorovi, kde majú záchranné zložky prísť. Netýkalo sa to len záchranárov, ale aj hasičov a polície.

 

2.       Praktické dôvody

V praxi sme sa všetci stretávali aj s praktickými problémami. Napríklad objednať si vývoz obyčajnej žumpy na konkrétne miesto bol ťažko vysvetliteľný problém a takýchto životných situácií bolo omnoho viac.

 

Nové pomenovanie ulíc vytvorí časom priestor pre poskytovanie nových služieb v stredisku, ako je rozvoz pizze, kosenie trávnikov, umožní to časom systémovejší zber odpadu a mnohé iné výhody, vrátane trvalého bývania pre tých, ktorí na Dobrej už dnes trvalý pobyt majú.

 

Vysvetlenie pojmov

Súpisné číslo (čierne) –  je to číslo stavby, ktoré Vám bolo pridelené pri kolaudácii domu, či chaty.

Orientačné číslo (červené) – je to číslo, ktoré určuje poradie domu, či chaty na jednotlivej ulici. Na pravej strane ulice sú väčšinou párne čísla, na ľavej strane ulice sú čísle nepárne.

 

Vzor číslic tu:   VZOR SÚPISNÉ A ORIENTAČNÉ ČÍSLO

 

POZOR: Každý vlastník stavby je zo zákona povinný si označiť svoju stavbu číslami, ktoré mu boli pridelené na viditeľnom miesto.

 

Čo čaká občanov z Kvakoviec?

Priamo v obci Kvakovce vzniklo 9 nových ulíc. V dedine sa prideľovali nové orientačné čísla, súpisné čísla ostanú nezmenené. Doklady si budú meniť priebežne podľa vlastnej potreby. Výhodou je, že výmena dokladov je bezplatná z dôvodu, že dôvod zmeny je pomenovanie ulice zo strany obce.

 

Tabuľka nových adries obec:  TABUĽKA PODĽA MIEN 

 

Čo čaká chatárov z Dobrej?

V rekreačnej oblasti Domaša Dobrá vzniklo 52 nových ulíc. Každej chate bolo pridelené nové orientačné číslo.

 

Pozor! Niektoré súpisné čísla na chatách boli zrušené. Prečo?

Stalo sa tak preto, lebo niektoré súpisné čísla sa vyskytovali na rodinných domoch a zároveň aj na chatách. Väčšinou sa jedná o chaty so súpisným číslom od 1 do 150, tam došlo k zrušeniu všetkých súpisných čísiel a na stavby boli určené súpisné čísla nové.

 

Našli sa aj duplicity pri vyšších číslach ako je číslo 150, síce v menšom počte, ale aj tam boli čísla zrušené a pridelené nové.

 

Akú máte povinnosť?

Ak Vám bolo súpisné číslo zrušené a následne Vám bolo pridelené súpisné číslo nové, musíte požiadať Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, odbor katastrálny, aby zapísal zmenu súpisného čísla na Vašej stavbe (chate). Každý chatár dostal spolu s daňovým výmerom aj oznámenie o zrušení a pridelení nového súpisného čísla. Toto prikladáte na kataster.

 

Tlačivo žiadosti, ktorú musíte zaslať na kataster tu:   TLAČIVO ŽIADOSTI

 

Ako sa dozviete adresu Vašej chaty a či došlo k jej prečíslovaniu?

 

Každý dostal domov s výmerom poplatku za vývoz TKO aj Oznámenie o pridelení orientačného čísla.

Z prehľadnej tabuľky, ktorá je zoradená podľa mien vlastníkov chát, ale aj podľa ulíc.

 

Vysvetlivky stĺpčekov tabuľky:

 

Orientačné číslo – je to poradové číslo na danej ulici, ktoré bolo Vašej chate pridelené

 

Súpisné číslo – je tam uvedené súpisné číslo, ktoré má Vaša chata. Ak je to súpisné číslo

vyfarbené červeným, znamená to, že došlo k jeho zrušeniu z dôvodu duplicity a dnes už neplatí. Musíte požiadať kataster o zápis nového.

 

Súpisné číslo nové – je to číslo, ktoré Vám bolo pridelené po zrušení starého čísla.

 

Poznámka – je tam uvedený spravidla dôvod zrušenie, alebo aký bol zistený nesúlad. Napríklad niektorí z Vás mali na chate iné číslo, aké mali zapísané na Liste vlastníctva v katastri. Pozor, niektorí z Vás mali pridelené súpisné číslo, tabuľku máte na chate ale na katastri ho vôbec nemáte zapísané a teda žiadnu chatu na LV nemáte.

 

Číselný kód ulice – Každá ulica má svoj kód. Sú to čísla od 1 do 52. Pod týmto číslom nájdete ulicu v mape.

 

Prečo niekto nemá v tabuľke pridelené súpisné číslo?

Orientačné čísla sú určené všade, lebo ak je na ulici napríklad voľný pozemok, číslo sa vynecháva pre budúcu chatu. Súpisné čísla nie sú pridelené tam, kde je napríklad stavba, stavebný pozemok a podobne.

 

Aká je Vaša nová adresa chaty?

Názov ulice / orientačné číslo / súpisné číslo

 

Tabuľka zoradená podľa mien tu: TABUĽKA PODĽA MIEN 

 

Tabuľka zoradená podľa ulíc tu: TABUĽKA PODĽA ULÍC

 

Mapa ulíc tu: MAPA ULÍC

 

Kde získate nové tabuľky?

Občanom obce budú doručené domov. Chatári si tabuľky budú môcť od 1.5.2016 vyzdvihnúť osobne v detašovanom pracovisku obce – Reštaurácii Sofia u p. Anny Janevovej, t.č. 

 

Všetky nejasnosti konzultuje e-mailom na adrese kvakovcedomasa@gmail.com