Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna a zajtra Oľga.

Do začitaku olympijskýh hier ostáva 4 dni.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Kvakovce

Na tomto mieste nájdete všetky miestne zákony a nariadenia platné v obci Kvakovce, alebo ktoré platili.

ROK 2024

Číslo VZN Schválené dňa Účinné od Názov všeobecne záväzného nariadenia PDF
2/2024 20.6.2024 8.7.2024

VZN O opatrovateľskej službe v Obci Kvakovce

2/2024
1/2024 5.4.2024

1.5.2024

VZN  o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a na verejných priestranstvách na území obce Kvakovce v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá

1/2024

 

ROK 2022

Číslo VZN Schválené dňa Účinné od Názov všeobecne záväzného nariadenia PDF
2/2022 13.12.2022 1.1.2023 VZN o poplatku - miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2/2022
 
1/2022 13.12.2022

1.1.2023

VZN o miestnej dani - dani z nehnuteľností

1/2022

 

ROK 2021

Číslo VZN Schválené dňa Účinné od Názov všeobecne záväzného nariadenia PDF
2/2021 20.12.2021 5.1.2022 VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Kvakovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Kvakovce 2/2021 
1/2021 24.2.2021

1.3.2021

VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Kvakovce

1/2021

 

ROK 2020

Číslo VZN Schválené dňa Účinné od Názov všeobecne záväzného nariadenia PDF
3/2020 21.5.2020 10.6.2020 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce

  3/2020

2/2020 21.5.2020 15.6.2020 VZN o určení názvu novej ulice v obci Kvakovce

2/2020

Príloha

1/2020 30.1.2020 1.2.2020

VZN o verejných priestranstvách na území obce Kvakovce

1/2020

 

ROK 2019

Číslo VZN Schválené dňa Účinné od Názov všeobecne záväzného nariadenia PDF
1/2019 6.3.2019 1.5.2019

VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a na verejných priestranstvách na území obce Kvakovce v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá

1/2109

 

ROK 2018

Číslo VZN Schválené dňa Účinné od Názov všeobecne záväzného nariadenia PDF
3/2018 6.12.2018 1.1.2019 VZN o poplatku - miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3/2018
2/2018 6.12.2018 1.1.2019 VZN o miestnej dani - dani z nehnuteľností 2/2018
1/2018 14.5.2018 1.6.2018 VZN Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá 1/2018

 

ROK 2017

Číslo VZN Schválené dňa Účinné od Názov všeobecne záväzného nariadenia PDF
3/2017 18.12.2017 1.2.2018 VZN o záväznej časti ÚP obce Kvakovce s premietnutím ZaD č. 1 k ÚPN obce Kvakovce 3/2017
2/2017 9.10.2017 1.4.2018 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce 2/2017
1/2017 5.5.2017 1.6.2017

VZN Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá

Zrušené 9.10.2017

1/2017

 

ROK 2016

Číslo VZN Schválené dňa Účinné od Názov všeobecne záväzného nariadenia PDF
1/2016 18.4.2016 15.5.2016

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce
platnosť končí 1.4.2018

1/2016

2/2016 18.4.2016 15.5.2016

VZN Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá zrušené 21.11.2016

2/2016

3/2016 30.5.2016 1.7.2016 VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 3/2016
4/2016 6.12.2016 1.1.2017 VZN O miestnych daniach za ubytovanie 4/2016

 

 

ROK 2015

Číslo VZN Schválené dňa Účinné od Názov všeobecne záväzného nariadenia PDF
1/2015 19.6.2015 6.7.2015 VZN o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území obce Kvakovce zrušené30.11.2015

1/2015

2/2015 19.6.2015 6.7.2015

VZN určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce zrušené30.11.2015

2/2015

3/2015 19.6.2015 6.7.2015

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce.

3/2015

4/2015 30.6.2015 1.8.2015

VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Kvakovce

4/2015
5/2015 30.6.2015 17.7.2015 VZN, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Kvakovce  5/2015
6/2015 30.11.2015 1.1.2016 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 6/2015

 

 

VZN do roku 2015

 

Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2012
www.domasacity.sk/kvakovce.eu/uradna-tabula-dolezite-dokumenty/vseobecne-zavazne-nariadenia.htm
Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2012
vzn-6---dan-z-nehutelnosti-2012.doc [ 69 KB ]
vzn-8---ostatne-dane-2012.doc [ 75.5 KB ]
Návrh všeobecne závezných nariadení na rok 2012
vzn---dan-z-nehnutelnosti-2012.doc [ 77.5 KB ]
vzn---ostatne-dane-2012.doc [ 76 KB ]
vzn---tko-2012.doc [ 85.5 KB ]
Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2010
vzn_o_daniach_na_rok_2010.doc [ 70.5 KB ]
vzn_o_poplatku_za_tko_2010.doc [ 71 KB ]
vzn_o_ostatnych_daniach_na_rok_2010.doc [ 69 KB ]
Návrhy všeobecne záväzných nariadení na rok 2010
navrh_vzn_o_daniach_na_rok_2010.doc [ 124.5 KB ]
Návrhy všeobecne záväzných nariadení na rok 2009
vzn_o_dani_z_nehnutelnosti_-_2009.doc [ 59 KB ]
vzn_o_miestnom_poplatku_tko_-_2009.doc [ 70 KB ]
vzn_o_ostatnych_daniach_na_rok_2009.doc [ 72 KB ]
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kvakovce o daniach
vzn_o_daniach_z_nehnutelnosti_na_rok_2008.doc [ 64 KB ]
vzn_o_ostatnych_daniach_na_rok_2008.doc [ 75.5 KB ]
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kvakovce o odpadoch
vzn_o_odpadoch_2007.doc [ 74 KB ] nové z roku 2007 pre rok 2008 ( paušálne poplatky za odpad )