Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna a zajtra Oľga.

Do začitaku olympijskýh hier ostáva 4 dni.

Daňový raj - ako pomôcť obci aj sebe

Príjem obce sa odvíja okrem iného aj od počtu jeho obyvateľov. Čím viac obyvateľov dedina má, tým viac peňazí od štátu v podobe podielových daní dostane. Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach prichádza s novinkou, podľa ktorej sa príjmy obce môžu zvýšiť a vlastníci domov a rekreačných chát ušetria na dani za svoju nehntueľnosť - stavbu.

 

Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom poslednom októbrovom zasadnutí schválili Smernicu, podľa ktorej bude obec vyplácať príspevky vlastníkom nehnuteľností (domov a chát) za to, že vytvorili podmienky pre život v obci.

 
O čo vlastne pôjde?

Každý vlastník rodinného domu, alebo rekreačnej chaty, ktorý má vo svojej nehnuteľnosti prihlásenú aspoň jednu osobu na trvalý pobyt získa príspevok od obce Kvakovce za to, že vytvoril podmienky pre trvalý život v obci. Kvakovce sa tak zmenia prakticky na daňový raj, lebo výška príspevku sa odvíja aj od výšky daní a počtu prihlásených, aj keď aj tu platia určité limity a hranice. Pozrite si podmienky pre vyplácanie príspevku.

 

Pointa celého je v tom, že podielová daň, ktorú obec od štátu dostáva a jej výška závisí aj od počtu obyvateľov je spravidla niekoľkonásodbe vyššia, ako je daň z nehnuteľností. Ľudia tak pomôžu nie len sebe, ale aj obci k jej ďalšiemu rozvoju. Príjmy obce by tak mali celkovo vzrásť a to aj napriek tomu, že sa vlastníkom nehnuteľnosti vyplatí príspevok vo výške dane. Bude to vzájomne výhodne pre obe strany. Okrem toho pre vlastníkov sú s tým spojené ďalšie výhody.


Mapa top daňových rajov vo svete

Belize, Kvakovce, Monaco, Cyprus, Seychelles

 

 

Vlastníci rodinných domov ušetria na domovej dani

Kto má nárok na príspevok?

Príjemca musí byť vlastníkom rodinného domu nachádzajúceho sa  v katastrálnom území obce Kvakovce, v ktorom je prihlásená aspoň jedna osoba na trvalý pobyt v obci Kvakovce najneskôr k 31.12. predošlého kalendárneho roka a príjemca musí mať riadne uhradenú splatnú daň z nehnuteľností obci Kvakovce v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom vzniká nárok na príspevok.

 

Výška príspevku pre vlastníkov rodinných domov je bez hornej hranice

Výška príspevku pre vlastníka rodinného domu, v ktorom je prihlásená aspoň jedna osoba na trvalý pobyt v obci Kvakovce najneskôr k 31.12. predošlého kalendárneho roka je vo výške dane z nehnuteľností za rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria a garáže, ktorú vlastník týchto nehnuteľností zaplatil obci Kvakovce riadne a včas v príslušnom kalendárnom roku.

 

Povedané v ľudskej reči

Ak vlastníte rodinný dom, garáž či zastavanú plochu a nádvorie v Kvakovciach a  dostanete od obce Kvakovce daňový výmer na daň z nehnuteľností a poctivo túto daň obci včas zaplatíte, máte nárok na príspevok vo výške vami zaplatenej  dane v tom prípade, ak vo vašom rodinnom dome bola prihlásená aspoň jedna osoba na trvalý pobyt v obci Kvakovce k 31.12. za predošlý kalendárny rok.

 

Vlastníci rekreačných chát ušetria na dani za chatu

Kto má nárok na príspevok? 

Príjemca musí byť vlastníkom rekreačnej chaty nachádzajúcej sa  v katastrálnom území obce Kvakovce, v ktorej je prihlásená aspoň jedna osoba na trvalý pobyt v obci Kvakovce k 31.12. predošlého kalendárneho roka a príjemca musí mať riadne uhradenú splatnú daň z nehnuteľností obci Kvakovce prevodom na účet obce Kvakovce bez omeškania v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom vzniká nárok na príspevok.

 

Výška príspevku pre vlastníkov rekreačných chát

Daň za rekreačnú chatu je podstatne vyššia ako daň za rodinný dom, preto má výška príspevku jednej osobe s trvalým pobytom hornú hranicu. Je to preto, aby to bolo výhodné aj pre obec. Za každú ďalšiu osobu s trvalým pobytom sa však príspevok zvyšuje o ďalších 40,- EUR, čítajte ďalej.

 

Ak je na trvalý pobyt v chate prihlásená jedna osoba

Výška príspevku pre majiteľa rekreačnej chaty, v ktorej je prihlásená jedna osoba na trvalý pobyt v obci Kvakovce najneskôr k 31.12 predošlého kalendárneho roka je vo výške dane z nehnuteľnosti za rekreačnú chatu, ktorú vlastník tejto chaty zaplatil obci Kvakovce riadne a včas v príslušnom kalendárnom roku prevodom na účet obce Kvakovce, pričom maximálna výška príspevku za občana s trvalým pobytom v rekreačnej chate je vo výške 70,- EUR.

 

Ak je na trvalý pobyt v chate prihlásených viac osôb

Výška príspevku pre vlastníka rekreačnej chaty, v ktorej je prihlásených viac osôb na trvalý pobyt v obci Kvakovce najneskôr k 31.12. predošlého kalendárneho roka je kombináciou vo výške dane za jednu osobu ku ktorému sa pripočíta jednorazový príspevok vo výške 40,- EUR za každého ďalšieho občana s trvalým pobytom počnúc druhým občanom s trvalým pobytom v obci Kvakovce končiac štvrtým občanom s trvalým pobytom v obci Kvakovce.

 

Povedané v ľudskej reči
Príklad č. 1

Vlastník chaty platí obci daň za chatu vo výške 83,- EUR. V chate je aspoň jedna osoba prihlásená na trvalý pobyt.

Výška príspevku: 70,- EUR, nakoľko pri chate platí horná hranica.

 

Príklad č. 2

Vlastník chaty platí obci daň za chatu vo výške 53,- EUR. V chate je aspoň jedna osoba prihlásená na trvalý pobyt.

Výška príspevku: 53,- EUR

 

Príklad č. 3

Vlastník chaty platí obci daň za chatu vo výške napríklad 83,- EUR. V jeho chate sú prihlásené 3 osoby na trvalý pobyt. 

Výška príspevku: 70 (horná hranica za prvého) + 40 ( za druhého ) + 40 ( za tretieho ) = 150,- EUR

 

Príklad č. 4

Vlastník chaty platí obci daň za chatu vo výške napríklad 53,- EUR. V jeho chate sú  prihlásené 3 osoby na trvalý pobyt. 

Výška príspevku: 53 ( za prvého) + 40 ( za druhého ) + 40 ( za tretieho ) = 133,- EUR

 

Spôsob vyplácania príspevku

Príspevok sa zo strany obce Kvakovce vypláca automaticky všetkým vlastníkom nehnuteľnosti, ktorí splnili podmienky uvedené v Smernici, spravidla do 30 dní, vždy bezhotovostným prevodom na účet vlastníka nehnuteľností, z ktorého zaplatil obci Kvakovce daň z nehnuteľnosti. Ak je viac vlastníkov nehnuteľnosti, príspevok sa rozdelí podľa výšky podielu na nehnuteľnosti a vypláca sa pomerne každému z týchto vlastníkov.

 

Smernica v kompletnom znení tu:  Smernica o poskytovaní príspevku

 

Aké sú ďalšie výhody trvalého pobytu v obci Kvakovce pre chatárov?

- ušetríte na poplatkoch za vývoz odpadu vo svojom meste či obci

- v Kvakovciach je nižšia daň za psa ako v meste (5,- EUR za 1 kus Dunča)

- študenti majú väčšiu šancu získať internát

- pomôžete Kvakovciam získať viac peňazí od štátu v podobe podielových daní

 

Ako sa môžete prihlásiť na trvalý pobyt?

Prihlásiť sa na tvalý pobyt v obci Kvakovce môžete priamo na obecnom úrade. Presný postup vrátane tlačív nájdete tu: evidencia obyvateľov

 

Akú budem mať adresu?

Obecné zastupiteľstvo schválilo tento rok Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú názvy ulíc. Bolo zavedených 62 nových ulíc, viaceré názvy sú vcelku zaujímavé a pripomienkovali ich samotní občania. Navigačné systémy už obsahujú nové názvy ulíc z Kvakoviec aj z Domaše. Znamená to teda, že v občianskom preukaze budete mať riadne svoju adresu s názvom ulice a orientačným číslom.

 

Ako vám bude chodiť pošta

Pošta vám bude chodiť v 99 % prípadov na tú adresu, ktorú si uvediete ako korešpondenčnú. Prakticky s adresou na Domaši nie sú spojené skoro žiadne problémy a komplikácie, potvrdzujú to slová ľudí, ktorí majú v chate trvalý pobyt už niekoľko rokov.

 

Ak by ste predsa len mali záujem, aby vám zásielky chodili na Domašu, bude to riešené podobne, ako v ostatných daňových rajoch vo svete, t.j. schránkami, od ktorých budete mať kľúče iba vy a nikto iný. Dnes už takéto schránky poniektorí občania z Domaše majú.

 

Názorná ukážka, aké schránky majú dnes ľudia žijúci na Domaši

 

 

Prečo je príspevok za viac osôb s trvalým pobytom iba pre vlastníkov chát?

Je to logické. Príspevok je za vytvorenie podmienok pre život v obci a z toho treba vychádzať. Rodinné domy sú priamo v dedine a nie v rekreačnej oblasti. V obci sa napríklad odhŕňa sneh každý deň, verejné osvetlenie je potiahnuté aj medzi domami, do obce prmáva pravidelná autobusová doprava, je tu obchod a mnohé výhody. Okrem toho je daň za rekreačnú chatu podstatne vyššia, preto sa to kompenzuje takýmto spôsobom.

 

TOP DAŇOVÉ RAJE VO SVETE

 

MONACO

 

KVAKOVCE

 

CYPRUS

 

BELIZE

 

SEYCHELLES